Najnowsze artykuły

29/03/13 16:46

System spalinowy kominowy żaroodporny jednościenny składa się z rur i kształtek gładkościennych wykonanych ze stali kwasoodpornej o grubości 0,8 mm. Elementy kominowy przeznaczone są do odprowadzania spalin z wszystkich standardowych palenisk z otwartą komorą spalania, pracujących w podciśnieniu ...

29/03/13 16:46

Aby odpowiednio dobrać wymiennik ciepłej wody użytkowej w szczególności należy wziąć pod uwagę czas w jakim ma być ogrzana woda oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Znaczący wpływ na efektywność wymiennika ciepła ma jego powierzchnia wymiany ciepła, im większa tym szybszy czas ogr...

29/03/13 16:22

System jednościenny odprowadzania spalin, składa się z gładkościennych rur o różnych średnicach i wymiarach, oraz kształtek wykonanach ze stali nierdzewnej. Kominy mogą wspólpracować ze wszystkimi urządzeniami grzewczymi jak kotły gazowe kondensacyjne, kotły turbo z zamkniętą komorą...

29/03/13 16:22

Koncentryczny system spalinowo-powietrzny przeznaczony jest do odprawadzania spalin z kotłów kondensacyjnych oraz kotłów z zamkniętą komorą spalania tzw. Turbo. Urządzenia te charakteruzują się wysoką sprawnością, ponieważ posadają stosunkowo niską temperaturę spalin. Dlatego też uk...