16/11/22
Czym jest energia odnawialna?

Czym jest energia odnawialna?

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną sprawia, że dotychczas najczęściej wykorzystywane źródła energii przestają być wystarczające. Działanie i postęp gospodarki są w znacznej mierze oparte na paliwach kopalnych, ale te także przestają być efektywne. Złoża zaczynają się wyczerpywać, a w związku z tym, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych staje się coraz droższe i mniej opłacalne. W ostatnich latach energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł staje się coraz bardziej popularna. Dzieje się tak za sprawą rosnącej świadomości ekologicznej i licznych inicjatyw mających na celu dbałość o zasoby naturalne. W związku ze wzrastającymi cenami prądu, postulatami ekologów perspektywa korzystania z odnawialnych źródeł energii jest coraz częściej brana pod uwagę przez mieszkańców Polski. Co zatem kryje się za frazą “odnawialne źródła energii”?

Energia odnawialna - czym jest?

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystanie nie zaburza środowiska naturalnego, a ich zasoby nie są w stanie wyczerpać się w krótkim czasie. OZE (odnawialne źródła energii) nie ulegają eksploatacji, tak jak w przypadku konwencjonalnych źródeł energii, dlatego też są niemalże nieskończone.

Korzystanie z energii odnawialnej wiąże się z wieloma korzyściami, dlatego państwa starają się zwiększać ich udział w krajowej produkcji energii elektrycznej. Do najważniejszych zalet należą:

 • bezpieczeństwo energetyczne - pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł nie zmniejsza ich zasobów oraz nie powoduje ryzyka ich wyczerpania

 • niezależność energetyczna - dostęp do OZE w Polsce jest bardzo szeroki, dzięki czemu można w każdym regionie czerpać energię bez konieczności importu surowców kopalnych z innych krajów

 • ceny prądu - koszt energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł charakteryzuje jest znacznie niższy niż w przypadku konwencjonalnych źródeł. Decydując się na energię odnawialną często ponosi się początkowy, spory wydatek, jednakże zwrot z inwestycji następuje stosunkowo szybko i w późniejszym okresie użytkowania przynosi duże korzyści finansowe dla inwestora

 • przyjazność środowisku - korzystanie ze źródeł odnawialnych jest bezpiecznie i nieszkodliwe dla planety, nie generuje dodatkowych zanieczyszczeń (np. w postaci dwutlenku węgla)

 • wygoda użytkowania - wiele instalacji i urządzeń, które opierają swoje działanie na odnawialnych źródłach energii jest wyposażonych w niemal bezobsługowe, niezawodne i wydajne przez długie lata systemy

Rodzaje energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach i dają niekończące się możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Oto przykłady najpopularniejszych źródeł:

 • energia słoneczna - może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Do produkcji prądu w tym przypadku doskonale nadają się instalacje fotowoltaiczne, cieszące się uznaniem w Polsce. Powstały prąd z paneli PV można wykorzystać np. do zasilania urządzeń domowych. Drugi rodzaj energii można pozyskać dzięki kolektorom słonecznym, które pozwalają na podgrzewanie wody użytkowej w budynku.

 • energia wiatrowa - wykorzystanie energii z wiatru opiera się na działaniu turbin wiatrowych. Turbiny przekształcają kinetyczną energię wiatru w energię elektryczną. Jest to drugie najpopularniejsze rozwiązanie, zaraz po energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego. Obserwuje się powstawanie coraz większej ilości elektrowni wiatrowych na całym świecie.

 • energia wodna - elektrownie wodne do produkcji prądu wykorzystują siłę przepływającej wody. Można do tego zaliczyć również działanie regularnych zmian poziomu wody w morzach i oceanach, czyli tzw. energię pływów i prądów. Ten rodzaj pozyskiwania energii jest stosowany w elektrowniach pływowych.

 • energia z biomasy - w tej sytuacji do wytwarzania energii cieplnej służą różnego rodzaju substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (tzw. biomasa), które ulegają procesowi biodegradacji. Kluczową rolę odgrywa tutaj proces fotosyntezy. Energię z biomasy można wykorzystać i przetworzyć tak, aby nadawała się do ponownego, w pełni efektywnego użytku - a to za sprawą spalania substancji roślinnych i odzwierzęcych.

 • energia geotermalna - energia z wnętrza ziemi, pobiera ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Jest jednym z najrzadziej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. To ze względu na położenie złóż głęboko pod ziemią (nawet kilka kilometrów w głąb). Geotermia jest zazwyczaj stosowana jako alternatywne źródło energii, jednak możliwe jest także wytwarzanie z niej energii elektrycznej.

Czym jest energia nieodnawialna?

Wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł energii to symbol rabunkowej gospodarki zasobami ziemi. Są to takie źródła, których zasoby ulegają wyczerpaniu i nie odnawiają się w krótkim czasie. Stanowią podstawowe źródła energii dla przemysłu, energetyki i gospodarstw domowych.

Rodzaje energii nieodnawialnej

W Polsce wciąż większość energii elektrycznej i cieplnej jest pozyskiwana z nieodnawialnych źródeł energii. Zalicza się do nich wszystkie surowce, których eksploatacja prowadzi do zmniejszania się naturalnych zasobów, a z czasem także do ich całkowitego wyczerpania. Do surowców energetycznych, które zaliczane są do nieodnawialnych źródeł w Polsce należą:

 • węgiel kamienny - przede wszystkim wykorzystywany do pozyskiwania energii elektrycznej. Wydobycie odbywa się za pomocą metody podziemnej eksploatacji w kopalniach.

 • węgiel brunatny - drugi najpopularniejszy surowiec nieodnawialny wykorzystywany do wytwarzania energii w Polsce. Wydobywany jest z użyciem metody odkrywkowej. Prace przeprowadzane są na powierzchni i opierają się na odkrywaniu kolejnych warstw surowca.

 • gaz ziemny - paliwo kopalne, które ma pochodzenie organiczne. Może występować samodzielnie lub znajdować się przy złożach ropy naftowej czy węgla kamiennego.

 • ropa naftowa - ciekła kopalina, która występuje w porowatych skałach w głębi ziemi. Jej wydobycie obejmuje skomplikowany proces, wymagający przeprowadzenia licznych badań sejsmicznych.

Oprócz wyżej wymienionych surowców nieodnawialną energię można pozyskiwać również z pierwiastków promieniotwórczych.

Do czego służy energia odnawialna?

 

Wiele technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii jest dostępnych dla osób prywatnych, np. instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Przed podjęciem decyzji o przejściu na energię odnawialną warto wiedzieć w jaki sposób można ją wykorzystać w codziennym życiu. Oto kilka z możliwych obszarów, gdzie energia odnawialna znajduje swoje zastosowanie.
Energia z fotowoltaiki może być wykorzystana przez urządzenia znajdujące się w budynku, a jej nadwyżka przekazywana (sprzedawana) do centralnej sieci. 

Nowoczesne kotły do spalania biomasy charakteryzują się całkowitą automatyzacją i spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Mogą być dobrą alternatywą dla kotłów zasilanych węglem.

Ciepło pobierane z kolektorów słonecznych może być wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia i śledzenia na bieżąco naszego kanału na YT, gdzie można dowiedzieć się różnych ciekawych wiadomości z zakresu Techniki Grzewczej i poznać specyfikację wybranych produktów. Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UC2jC2iy5DM0NIDuuqs4SgHw