Dobieramy instalację spalinową do kotła kondensacyjnego
29/05/17 13:39
Kategorie: Kotły gazowe,

Druga, bardzo ważna cecha to zapobieganie zbieraniu się wilgoci. Dodatkowy wymiennik, który został zastosowany w kotłach jest odpowiedzialny za odzyskiwanie ciepła zawartego w spalinach. Poprzez ten proces spada ich temperatura na wyjściu z komina i jednocześnie następuje kondensacja wilgoci zawartej w spalinach. Przewody mają zapewnić odpowiedni spływ wytworzonych w tym procesie skroplin. Istnieją dwa rozwiązania: spływ w kierunku kotła lub przez odkraplacz, który będzie zainstalowany na zewnątrz. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji zalegania kondensatu w przewodach będzie to skutkowało uszkodzeniem uszczelek. Biorąc pod uwagę projekt oraz warunki lokalne możemy zdecydować się na jeden z trzech systemów odprowadzania spalin: • system WSPS, czyli współosiowy system powietrzno- spalinowy, potoczne nazywany rurą w rurze • system SPS, który składa się z odrębnych przewodów spalinowych oraz odrębnych przewodów odpowiedzialnych za doprowadzanie powietrza do komory; • system SPS IZOL, charakteryzujący się przewodem prowadzonym na zewnątrz budynku. Ostatnim istotnym warunkiem jest materiał, z którego została wykonana instalacja spalinowa. Zgodnie z przepisami budowlanymi powinien to być materiał niepalny. W związku z tym niemal idealnym rozwiązaniem stają się instalacje wykonane w całości ze stali nierdzewnej, których wybór na rynku jest bardzo duży.