01/03/22
Jak dobrać odpowiednią moc kotła gazowego ?

Jak dobrać odpowiednią moc kotła gazowego?

Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia i w całej nieruchomości. Czy można wybrać moc pieca znając tylko powierzchnię domu? Co jeszcze musisz wiedzieć, aby prawidłowo dobrać kocioł? Dobranie odpowiedniej mocy kotła grzewczego skutkuje w komfortowym i ciepłym pomieszczeniu, który będzie spełniać wymogi jego użytkownika. W tym celu niezbędne jest prawidłowe obliczenie potrzebnej mocy kotła gazowego, który wynika przede wszystkim z jego przeznaczenia, wielkości budynku czy też rodzaju wykorzystanej izolacji i strat ciepła w okresie zimowym. Warto podjąć decyzję jaką funkcję ma spełniać nasz kocioł- czy będzie on tylko i wyłącznie zasilał instalacje c.o.? Czy może również będzie miał za zadanie podgrzewanie wody?

Kocioł gazowy, który ma za zadanie spełnić dwie funkcje musi zostać odpowiednio skonfigurowany by poprawnie działać. Należy założyć, że na każde 10 m2 powierzchni należy zapewnić około 0,6 kW mocy. Jednakże istnieje wiele czynników, które wpływają na to jaka moc kotła gazowego będzie odpowiednia. Co więcej, w energooszczędnym domu często zapotrzebowanie może być znacznie inne.

Jak dobrać moc kotła gazowego?

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania występuje w sposób ciągły, natomiast zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową występuję w sposób chwilowy - przy poborze. Wymienione okoliczności tworzą sprzeczne założenia w zakresie doboru mocy kotła grzewczego dla potrzeb c.o. i c.w.u. Dlatego też, optymalnym rozwiązaniem jest wybór kotła z palnikiem modulowanym. Im większa modulacja - tym lepiej. Palnik modulowany dostosowuje się do potrzeb jakie w danej chwili użytkownik potrzebuje. Moc maksymalna jest w stanie zabezpieczyć komfort związany z ciepłą wodą użytkową, a jednocześnie niższa moc pozwala na płynne dopasowanie się aktualnego zapotrzebowanie na potrzeby związane z centralnym ogrzewaniem. Dlatego im większy zakres mocy kotła gazowego tym bardziej jest on w stanie sprostać naszym wymaganiom a jednocześnie być bardziej ekonomicznym. Poniżej przykładowe kotły kondensacyjne jednofunkcyjne z największą modulacją:

Kocioł Viessmann - Vitodens 100-W 3,2 kW - 19 kW

Kocioł Termet GOLD Plus 20 - 3,0 kW - 19.1 kW

Kocioł Vaillant ecoTEC plus VC 20CS/1-5 - 2,8 kW - 21 kW

 

W mieszkaniach, w których nie ma kotłowni, a zapotrzebowanie na wodę nie jest bardzo duże, najczęściej instaluje się kotły dwufunkcyjne, które ogrzewają wodę przepływowo. W domach jednorodzinnych , gdzie występuje duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę i większą liczbę punktów poboru, instalowane są kotły jednofunkcyjne z podgrzewaczem. Najlepszym miejscem dla nich jest kotłownia.

 

Jak obliczyć potrzebną moc kotła gazowego?

Idealnym wyborem przy zakupie kotła jest taki, który pokryje straty ciepła w najzimniejsze dni. Źle dobrana moc, która będzie zbyt niska może przerodzić się w problem w okresie zimowym, ponieważ pomieszczenia nie będą dogrzewane odpowiednią temperaturą. Czy zatem dobrym wyborem będzie kupno kotła z dużą nadwyżką mocy? Jest to głównie zależne od tego jak wielka jest różnica nadwyżki a naszego zapotrzebowania. Przewymiarowanie urządzenia zapewni nam potrzebną moc w krótkim czasie, ale będzie się często zapalać, zużywając więcej paliwa. Spowoduje to dodatkowe obciążenie budżetu użytkowego, negatywnie wpłynie na wydajność kotła i doprowadzi do szybszego zużycia.

Z drugiej strony zastanawiając się jak obliczyć potrzebną moc kotła gazowego należy wziąć pod uwagę parametry, które wpłyną na naszą decyzję. Wartość mocy waha się w przedziale pomiędzy 60 W/m2 w nowoczesnych domach jednorodzinnych do nawet 200 W/m2 przy starych budynkach bez odpowiedniej izolacji. Aby samodzielnie obliczyć potrzebną moc kotła gazowego należy sięgnąć po wzór ustalający moc kotła grzewczego:

powierzchnia budynku (w metrach kwadratowych) x wysokość pomieszczeń (w metrach) x 30 (współczynnik W/m3) / 1000

Uzyskany w ten sposób wynik będzie oznaczał zapotrzebowanie na ciepło budynku w kilowatach, podczas gdy prawidłowo dobrana minimalna moc kotła będzie generalnie wyższa. Wybierając kocioł mieszany podgrzewający wodę zgodnie z zasadą przepływu, moc minimalna kotła powinna wynosić 24 kW, inaczej będziemy mieli za mało ciepła. Dlatego tak ważne jest aby mieć jak najszerszy zakres modulacji mocy, dzięki temu moc urządzenia przystosowanego do ogrzewania woda może być znacznie zmniejszona gdy kocioł ogrzewa pomieszczenie. Modulacja spowoduje częste włączanie i wyłączanie palnika, co zmniejszy zużycie paliwa i zwiększy żywotność kotła.

Niestety, każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Moc każdego kotła określana jest w jednostkach mocy czyli kilowatach. Jest to maksymalna moc, jaką piec może osiągnąć przy użyciu paliwa zalecanego przez jego producenta. Wyznaczanie mocy urządzeń przygotowania wody sanitarnej jest bardziej złożone i należy skonsultować się z profesjonalistą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej Kominy, kotły, grzejniki, piece | sklep