14/05/24
Jak odpowietrzyć pompę obiegową?

Jak odpowietrzyć pompę obiegową?

Pompy obiegowe C.O odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach ogrzewania, zapewniając efektywną i równomierną dystrybucję ciepła w budynkach. Wybór odpowiedniej pompy C.O oraz jej prawidłowa instalacja i eksploatacja są fundamentalne dla osiągnięcia optymalnej wydajności i komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Właściwy dobór pompy obiegowej eliminuje problemy takie jak niedowymiarowanie pompy obiegowej.
Zapowietrzenie pompy C.O to jeden z najczęstszych problemów, z którym mogą spotkać się użytkownicy. Objawy zapowietrzonej pompy C.O mogą prowadzić do znaczącego spadku efektywności ogrzewania, dlatego też ważne jest, aby wiedzieć, kiedy i jak przeprowadzić odpowietrzenie pompy C.O.

Jak zastosować pompy obiegowe CO? Jakie parametry powinna mieć ustawiona pompa C.O? Jak rozpoznać zapowietrzenie pompy C.O?

Kiedy zastosować pompy obiegowe do co?

Instalacja C.O wyposażona w pompy obiegowe C.O zapewnia odpowiednie rozprowadzenie ciepła w całym systemie. Stosowanie pompy C.O jest niezbędne, gdy instalacja C.O wymaga efektywnego przenoszenia ciepłej wody od źródła ciepła, takiego jak kocioł, np. do grzejników. Dobór pompy obiegowej powinien być dostosowany do wymagań specyficznych dla danej instalacji, uwzględniając takie czynniki jak rozmiar instalacji, wymagana wydajność i oczekiwany poziom efektywności energetycznej.

Po omówieniu podstawowych kwestii dotyczących pomp obiegowych C.O, warto przyjrzeć się bliżej jednemu z rekomendowanych modeli pomp, który stanowi doskonały przykład wykorzystania technologii i wysokiej efektywności energetycznej — Grundfos Alpha1. Ta pompa c.o jest znana z innowacyjnych funkcji, które umożliwiają automatyczne dostosowanie wydajności do zmieniających się potrzeb instalacji grzewczej. Grundfos Alpha1 jest w stanie zapewnić znaczące oszczędności energetyczne, redukując jednocześnie emisję hałasu i zwiększając ogólną wygodę użytkowania.

Grundfos Alpha1 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji starszych systemów ogrzewania. Może być zastosowana zarówno w instalacji c . o z grzejnikami, jak i systemach ogrzewania podłogowego. Ponadto, pompa ta jest wyposażona w funkcje takie jak wykrycie zapowietrzenia, ułatwiając proces odpowietrzenia pompy C.O. Pompa c.o Grundfos Alpha1 nie tylko poprawia komfort cieplny i efektywność energetyczną, ale także zwiększa niezawodność całego systemu ogrzewania

Jaka powinna być prędkość na pompie co?

Na którym biegu powinna chodzić pompa co? Od odpowiedniego doboru prędkości pracy pompy obiegowej (CO) zależy efektywność całego systemu grzewczego. Wybór odpowiedniego trybu pracy i prędkości zależy od kilku czynników, takich jak charakterystyka instalacji, rodzaj obciążenia cieplnego i preferencje użytkownika. Zalecenia dotyczące ustawienia prędkości na pompie CO w zależności od trybu pracy:

 • Δp – c (stała różnica ciśnień) - jest zalecany w mniejszych instalacjach, gdzie straty ciśnienia są niewielkie. W tym trybie prędkość pompy powinna być ustawiona na stałym poziomie, który jest wystarczający do utrzymania stałej różnicy ciśnień w całym obiegu, niezależnie od zmian w zapotrzebowaniu na ciepło. Prędkość ta powinna być dostosowana na podstawie dokładnych obliczeń hydrauliki instalacji, aby zapewnić efektywną pracę bez nadmiernego zużycia energii.

 • Δp – v (zmienna różnica ciśnień) - ten tryb jest dedykowany do instalacji grzejnikowych, gdzie opory w instalacji nie są znane, a także do większych instalacjach z większymi i bardziej zmiennymi obciążeniami cieplnymi. Pompa dostosowuje swoją prędkość w odpowiedzi na otwieranie lub zamykanie zaworów w instalacji, co pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie wytwarzanego ciśnienia, aby utrzymać optymalny przepływ ciepła. W tym trybie prędkość pompy będzie zwiększać się lub zmniejszać w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło w systemie.

 • Δp – cv (stała różnica ciśnień dla dużych przepływów, malejąca dla małych przepływów) - jest to bardziej zaawansowany tryb pracy, który może być stosowany w różnorodnych instalacjach. Pompa automatycznie dostosowuje swoją prędkość, aby utrzymać większą różnicę ciśnień przy większych obciążeniach cieplnych i mniejszą przy mniejszych obciążeniach. W tym trybie pompa także dynamicznie reaguje na zmiany w systemie grzewczym.

Tryb stałej prędkości może być stosowany w starszych systemach, gdzie regulacja temperatury odbywa się poprzez ręczne otwieranie i zamykanie zaworów na grzejnikach lub okresowe wyłączanie pomp. W takim przypadku pompa pracuje na jednym, stałym biegu.

Dla instalacji ogrzewania podłogowego oraz innych układów wymagających stałego dostarczania ciśnienia, najlepszy będzie tryb stałej różnicy ciśnień, gdzie prędkość pompy jest ustawiona na podstawie obliczeń hydraulicznych, aby zapewnić optymalne warunki pracy.

Planujesz zakup pompy obiegowej c . o? Sprawdź nasz poradnik: jak dobrać pompę obiegową?
 
Grundfos Alpha1 L 25-40 180 pompa obiegowa do CO kod 99160579
Promocja Bestseller
24 h

 

Zapowietrzona pompa co objawy

Objawy zapowietrzenia pompy obiegowej CO mogą negatywnie wpływać na wydajność pompy obiegowej i efektywność grzewczą całego systemu. Istnieje kilka kluczowych sygnałów, które mogą wskazywać na obecność powietrza w systemie grzewczym:

1. Obniżenie wydajność pompy obiegowej - ochłodzenie pomieszczeń mimo ustawienia wysokiej temperatury na kotle może świadczyć o tym, że wydajność pompy obiegowej jest ograniczona przez zapowietrzenie. Pompy obiegowe do CO powinny efektywnie przesyłać ciepłą wodę do grzejników, jednak obecność powietrza może zaburzać ten proces.

2. Dźwięki w instalacji - dźwięki takie jak bulgotanie czy stukanie są często związane z zapowietrzeniem pompy obiegowe CO. Są to objawy, że pęcherzyki powietrza zakłócają płynny przepływ wody, co jest kluczowe dla zastosowanie pompy obiegowej.

3. Zimne grzejniki - niewystarczająca cyrkulacja wody w systemie może objawiać się przez częściowo lub całkowicie zimne grzejniki. To wskazuje na problem z parametry pompy obiegowej, gdzie obecność powietrza zmniejsza jej efektywność.

4. Hałaśliwa praca pompy - hałasy, bulgotanie oraz inne nietypowe dźwięki mogą sugerować, że pompa na grzejniki nie pracuje tak efektywnie, jak powinna. Zapowietrzenie może znacząco wpłynąć na energooszczędne pompy obiegowe, obniżając ich efektywność i zwiększając zużycie energii.

W przypadku wykrycia tych objawów, niezbędne jest odpowietrzenie pompy obiegowej CO oraz grzejników, aby przywrócić odpowiednią efektywność grzewczą i energetyczną systemu.

Kiedy odpowietrzyć pompę obiegową?

Odpowietrzanie pompy C.O jest konieczne w kilku sytuacjach:

 • podczas pierwszego uruchomienia pompy - po instalacji nowej pompy C.O lub po wymianie istniejącej, należy przeprowadzić odpowietrzenie, aby usunąć powietrze z systemu, które może zakłócać jej pracę.

 • przy rozpoczęciu sezonu grzewczego - odpowietrzenie instalacji jest kluczowe, gdy system grzewczy był wyłączony przez dłuższy czas, np. przez lato, aby zapobiec korozji i zapewnić optymalną pracę na starcie sezonu.

 • po wszelkich pracach konserwacyjnych lub serwisowych - jeżeli dokonano jakichkolwiek zmian w systemie, takich jak konserwacja pompy lub wymiana elementów instalacji C.O.

Jak odpowietrzyć pompę obiegową?

Odpowietrzenie pompy C.O można przeprowadzić na kilka sposobów, w zależności od specyfikacji pompy i instalacji:

 1. Metoda bezpośrednia na pompie - znajdź śrubę odpowietrzającą na obudowie pompy C.O. Przy otwartej instalacji i działającym kotle, delikatnie poluzuj śrubę, dopóki nie zacznie wydobywać się woda, co oznacza, że powietrze zostało usunięte. Po odpowietrzeniu dokręć śrubę.

 2. Metoda wykorzystująca odpowietrzniki przy grzejnikach - jeśli instalacja została zaprojektowana z odpowietrznikami przy grzejnikach, wyłączenie pompy obiegowej i obiegu wody jest zalecane. Sprawdź ciśnienie w systemie (powinno wynosić około 2,5 bara), następnie odkręć odpowietrznik. Czekaj, aż zacznie się wydobywać woda, co oznacza, że powietrze zostało usunięte z grzejnika. Następnie dokręć odpowietrznik.

Dostosowanie wydajności pompy, podłączenie pompy oraz konserwacja pompy są ważnymi aspektami zapewniającymi długotrwałą i efektywną pracę systemu ogrzewania. Regularne odpowietrzenie instalacji i właściwa konserwacja pompy, takiej jak pompa Grundfos ALPHA1, pomaga uniknąć problemów takich jak zwiększone koszty eksploatacji.

 

Jak założyć pompę do co?

Prawidłowy montaż pompy co - jak wygląda? Instalacja c.o bez pompy obiegowej może nie osiągać odpowiedniego przepływu wody. Proces montażu pompy obiegowej centralnego ogrzewania wymaga zastosowania się do kilku ważnych kroków, aby pompa pracowała efektywnie i bezawaryjnie.

 1. Wybór miejsca montażu - wybór lokalizacji dla pompy obiegowej C.O jest pierwszym i kluczowym krokiem. Pompy obiegowe C.O można montować zarówno na przewodzie zasilającym, jak i powrotnym. W przypadku instalacji otwartych, gdzie naczynie wzbiorcze nie może być umieszczone wystarczająco wysoko, zaleca się montaż pompy na obiegu powrotnym, w celu zapewnienia niższej temperatury czynnika i ochronę przed zagotowaniem wody. Pompa powinna być umieszczona w dostępnym miejscu, żeby ułatwić przeprowadzanie przeglądów i konserwacji.

 2. Sprawdzenie parametrów pompy obiegowej - przed montażem pompy, należy sprawdzić parametry pompy obiegowej, takie jak: wysokość podnoszenia i wydajność pompy obiegowej. Te dane pomogą określić, czy pompa spełni wymagania hydrauliczne instalacja C.O. Pompy są często oznaczone numerami, które określają ich charakterystykę, na przykład 25-40, co oznacza, że pompa ma średnicę przyłącza 1 cal i wysokość podnoszenia do 4 metrów słupa wody.

 3. Podłączenie pompy - należy zamontować pompę centralnego ogrzewania na odpowiednim odcinku instalacji, z zachowaniem kierunku przepływu zgodnie z oznaczeniem na korpusie pompy. Należy upewnić się, że oś wirnika pompy jest ustawiona poziomo, aby zachować trwałość łożysk i prawidłowe działanie pompy. Montaż powinien być wykonany pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, co umożliwi łatwe wyłączenie pompy obiegowej oraz izolację fragmentu instalacji w razie potrzeby konserwacji czy naprawy.

 4. Odpowietrzenie pompy i systemu - po montażu pompy niezbędne jest odpowietrzenie zarówno pompy, jak i całego układu hydraulicznego. Jeśli pompa wyposażona jest w funkcję samoczynnego odpowietrzania, należy upewnić się, że nie jest używana do odpowietrzenia całej instalacji. Odpowietrzenie pompy C.O gwarantuje, że nie wystąpią problemy z kawitacją oraz gwałtowne zmiany ciśnienia w instalacji.

 5. Testowanie i uruchomienie systemu - po zakończeniu montażu i odpowietrzeniu, system powinien być starannie przetestowany. Należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne, oraz czy pompa i cała instalacja C.O pracuje prawidłowo bez wycieków czy hałasów.