06/01/23
Jak podłączyć kuchenkę gazową?

Jak podłączyć kuchenkę gazową?

Mimo tego, że kuchenki elektryczne cieszą się dużą popularnością, kuchenki gazowe nadal są chętnie wybierane. Płyty gazowe zasilane paliwem w wymiennych butlach także mają powodzenie, szczególnie często używane są na kempingach, działkach rekreacyjnych czy w ogrodach. Gaz to substancja łatwo wybuchowa, dlatego podłączenie kuchenki gazowej do instalacji wymaga odpowiedniej ostrożności i czujności. Należy zadbać, aby takie działanie przeprowadziła osoba uprawniona do wykonania podłączenia urządzenia AGD do gazu.

Poniżej umieściliśmy wskazówki dotyczące tego, jak podłączyć kuchenkę gazową do gazu ziemnego oraz jak podłączyć kuchenkę gazową do butli. 

Podłączanie kuchenki gazowej - jak wygląda?

Samo podłączenie kuchenki do instalacji gazowej jest prostą czynnością. Najbardziej wymagające jest odpowiednie umiejscowienie urządzenia w kuchni. O czym należy pamiętać i jak podłączyć płytę gazową do gazu ziemnego?

Właściwa wentylacja pomieszczenia to niezwykle istotna kwestia. Gaz ziemny jest bardzo niebezpieczny, tym bardziej w dużym stężeniu. Jego przypadkowy wyciek może prowadzić do eksplozji zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu mieszkańców. W związku z tym należy zadbać, aby w przypadku ulatniania się, jego stężenie było możliwie jak najmniejsze. Konieczne jest zamontowanie kratki wentylacyjnej w niedużej odległości oraz okapu nad kuchenką. Ważne jest, żeby długość przewodu od pochłaniacza do kanału nie przekraczał 2 m.

Odległość kuchenki gazowej od okna to również znacząca kwestia. Zaleca się, aby wynosiła minimum 0,5 m. Ma to, między innymi, zapobiec zdmuchnięciu płomienia przez wiatr.

Przed przystąpieniem do pracy należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie węża i zapewnienie mu odpowiedniej ochrony. Trzeba zminimalizować ryzyko jego przypadkowego nadszarpnięcia czy wyrwania, zalania wodą, rozgrzanym olejem czy różnego rodzaju substancjami chemicznymi. 

Podłączenie kuchenki gazowej w bloku jest poprzedzone czasowym odcięciem dopływu gazu do domu. Aby mieć pewność, że zawór został prawidłowo zakręcony, warto skorzystać z czujnika gazu, który zagwarantuje, że instalacja jest bezpieczna i można podejść do przyłączenia urządzenia AGD.

Wszystkie powyższe wymogi zostały spełnione, zatem jak podłączyć kuchenkę gazową do gazu ziemnego? Mimo tego, że do przyłączania urządzenia AGD do instalacji gazowej uprawniony jest tylko specjalista w tym zakresie, warto wiedzieć jak połączyć wąż z kuchenką gazową.

Na samym początku należy założyć uszczelkę na kołnierz końcówki węża gazowego. Musi zostać nakręcony na króciec kuchenki i dociśnięty za pomocą kluczy. W większości modeli możliwe jest zamontowanie specjalnego uchwytu, pozwalającego na utrzymanie przewodu blisko ściany kuchenki. Na koniec trzeba przyłączyć drugi koniec węża do instalacji. 

Jak przyłączyć kuchenkę na gaz do butli propan butan? To zagadnienie zostało wyjaśnione w dalszej części artykułu.

Co będzie potrzebne do podłączenia kuchenki gazowej?

Przy podłączaniu sprzętu AGD trzeba skorzystać ze standardowego przyłącza gazowego lub paliwa w butli. Butla propan butan najczęściej jest wykorzystywana do urządzeń turystycznych, chociaż w domach czy lokalach gastronomicznych takie rozwiązanie również cieszy się powodzeniem. Podłączenie kuchenki gazowej nie ma szans powodzenia bez właściwie dobranego węża.

Jak dobrać wąż do kuchenki gazowej?

Przewody są wytwarzane z myślą o konkretnym rodzaju paliwa. Ma to związek ze specyficznymi właściwościami każdego rodzaju gazu i jego wpływem na zastosowany materiał. Te czynniki są uwzględniane podczas procesu produkcji, m.in. w zakresie przenikalności substancji przez ściankę węża. 

Jeśli przewód do gazu zostanie zastąpiony wężem do propan-butanu może to doprowadzić do nieszczelnej instalacji. Taki wyciek gazu jest niebezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców.

Jak dobrać wąż do kuchenki gazowej, aby prawidłowo spełniał swoje zadanie?

Warto zwrócić uwagę, czy dane przyłącze posiada odpowiednie atesty i spełnia normę jakościową PN-EN 14800.

Dostępne są węże w wersji elastycznej i sztywnej, z końcówką prostą bądź kolankową. 

Dobrym rozwiązaniem do podłączenia kuchenki gazowej jest elastyczny przewód. Jego struktura pozwala na wygodne poprowadzenie przewodu między piekarnikiem a źródłem gazu. Wykonany jest z gumy, PCV albo ze stali nierdzewnej. Ostatni wariant wykazuje się największą trwałością. Węże sztywne zostały już prawie całkiem wyparte z użytku. 

Końcówka prosta i kolankowa nie różnią się między sobą  wydajnością, ani przepływem gazu. Stosowane są głównie ze względu na wygodę podłączania urządzenia, które wyposażone jest w króciec prosty lub kolankowy. Dla pierwszego typu zaleca się użycie końcówki kolankowej. Jak dobrać wąż do kuchenki gazowej z króćcem kolankowym? W tym przypadku sytuacja wygląda analogicznie - polecany jest wąż z prostą końcówką. 

Należy pamiętać, aby przewód miał odpowiednią długość i był dobrany z drobnym zapasem, aby podłączenie nie sprawiało kłopotu. Ważne jest, żeby nie modyfikować długości węża i samodzielnie go nie skracać. Jeśli przyłącze zostało przycięte na własną rękę, w sytuacji zagrożenia wynikającej z niewłaściwego podłączenia kuchenki, może to zaważyć na niekorzyść właściciela sprzętu. 

Wiedząc już jak wybrać odpowiednie przyłącze, warto dowiedzieć się jak przyłączyć wąż elastyczny do kuchenki gazowej.

Czy można samemu podłączyć kuchenkę gazową?

Wiele osób głowi się nad tym, kto podłącza kuchenkę gazową - potrzebny jest fachowiec, czy można samemu podłączyć kuchenkę gazową? 

Z pozoru podłączenie kuchenki gazowej może wydawać się dość proste, ale w rzeczywistości wymaga to odpowiedniej wiedzy, narzędzi i kompetencji. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ten, kto podłącza kuchenkę gazową do instalacji, powinien być odpowiednio przeszkolony i mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu czynności. Przepisy budowlane wyraźnie określają zakres uprawnień, które są niezbędne do pracy z instalacją gazową. Pod żadnym pozorem niedozwolone jest samodzielne podłączanie kuchenki gazowej.

Obcowanie z gazem powinno odbywać się przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa. Nieskorzystanie z pomocy specjalisty może wiązać się nie tylko z dużym niebezpieczeństwem, ale także z utratą gwarancji na urządzenie. Ponadto ewentualna reklamacja nie zostanie pozytywnie rozpatrzona, jeśli na karcie produktu nie będzie widniała informacja o tym, że montażu dokonała osoba do tego uprawniona. 

Ten, kto podłącza urządzenie gazowe zobowiązany jest sprawdzić szczelność instalacji, wszystkich połączeń oraz uaktualnić kartę gwarancyjną od razu po zakończeniu prac montażowych. W ten sposób gwarancja zachowa ważność. 

Warto dodać, że te same warunki obowiązują także w przypadku podłączania kuchenki gazowo-elektrycznej.

Często zdarza się, że już w momencie zakupu klient otrzymuje propozycję podłączenia kuchenki przez instalatora współpracującego z danym sprzedawcą. Możliwe jest również zgłoszenie chęci zrealizowania usługi przyłączenia urządzenia do sieci gazowej np. w firmie zajmującej się sprzedażą gazu. 

Jak przyłączyć kuchenkę do gazu?

Należy jeszcze przybliżyć kwestię tego, jak przyłączyć urządzenie gazowe do butli. 

Samo podłączenie przebiega w bardzo podobny sposób, jak w przypadku montażu do instalacji gazowej. Przy podłączaniu kuchenki gazowej konieczne jest zachowanie ostrożności. Także należy przestrzegać zaleceń odnośnie ustawienia urządzenia, z uwzględnieniem wentylacji oraz odległości od okna. Oprócz tego istnieją także dodatkowe zasady dotyczące samej butli z gazem. 

Przede wszystkim powinna być ustawiona w pozycji pionowej. Ważne, aby była zabezpieczona przed uszkodzeniami i przewróceniem. Butla nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 1 m od wszelkich urządzeń powodujących iskrzenie. Ważne, aby temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla, nie przekraczała 35°C. 

Podłączając urządzenie gazowe do butli z propanem butanem również trzeba wykorzystać przyłącze o długości uzależnionej od ustawienia i wielkości urządzenia AGD.

Jak podłączyć wąż do kuchenki gazowej?

Przyłącze z reduktorem należy przykręcić bezpośrednio do zaworu butli gazowej. Konieczne jest zastosowanie reduktora ciśnienia zgodnego z obowiązującymi normami. 

Warto pamiętać, że w jednym lokalu niedozwolone jest korzystanie z dwóch różnych źródeł gazu. 

Podłączenie kuchenki gazowej w bloku - jak wygląda?

Podłączenie płyty gazowej w bloku przeważnie polega na przyłączeniu urządzenia do instalacji za pomocą specjalnego przewodu elastycznego. Ostatnia rura sieci biegnącej od licznika gazowego powinna być zakończona zaworem, który służyć będzie do natychmiastowego odcięcia dopływu gazu do sprzętu AGD. Istotne jest, by zabezpieczenie znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu, w odległości nie większej niż 1 m od kuchenki.