01/09/23
Jak przygotować instalację do sezonu grzewczego?

Jak przygotować instalację do sezonu grzewczego?

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni, wyczekiwany sezon grzewczy staje przed nami. To czas, kiedy nasze kotły wkraczają na scenę, zapewniając nam komfortowe i ciepłe wnętrza. Jednak zanim oddamy się rozkoszy ciepła, istnieje kilka kluczowych kroków, które warto podjąć, aby nasz kocioł działał efektywnie, bezpiecznie i niezawodnie przez cały okres zimowy. Przygotowanie kotła na sezon grzewczy to nie tylko gwarancja komfortu, ale także oszczędności energetycznych i spokoju ducha. W tym artykule przyjrzymy się temu, jakie konkretne działania warto podjąć przed sezonem grzewczym, aby zagwarantować optymalną pracę naszego kotła oraz cieszyć się przyjemnym ciepłem bez żadnych niespodzianek.

Dlaczego przygotowanie kotła do sezonu zimowego jest ważne?

Przegląd kotła przed rozpoczęciem sezonu grzewczego jest niezwykle ważnym procesem, który przynosi wiele korzyści zarówno dla komfortu mieszkańców, jak i dla efektywności oraz bezpieczeństwa działania instalacji grzewczej. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których przegląd kotła stanowi nieodzowny krok przed uruchomieniem systemu grzewczego.

 

 1. Bezpieczeństwo - przegląd kotła pozwala na wykrycie ewentualnych uszkodzeń, wycieków czy innych problemów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Zaniedbanie w tym zakresie może prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak wycieki gazu, podgrzewanie niewłaściwie zamkniętych przewodów czy ryzyko pożaru.

 2. Efektywność energetyczna - regularne przeglądy kotła pozwalają na optymalne dostosowanie urządzenia do wymagań sezonu grzewczego. Usunięcie zanieczyszczeń, złogów nagromadzonego osadu czy kontrola parametrów technicznych pozwala na poprawę wydajności kotła. Dzięki temu urządzenie będzie efektywniejsze w zużyciu paliwa i generowaniu ciepła, co przekłada się na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

 3. Dłuższa żywotność kotła - regularne przeglądy i konserwacja pomagają w zachowaniu prawidłowego stanu technicznego kotła. Usuwanie drobnych problemów na etapie przeglądu pozwala uniknąć większych awarii w przyszłości, co może prowadzić do dłuższej żywotności urządzenia.

 4. Zgodność z przepisami i normami - istnieją przepisy regulujące konieczność przeglądów kotłów grzewczych. Regularne przeglądy i potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm technicznych mogą być warunkiem legalnego użytkowania urządzenia.

 5. Komfort mieszkańców - sprawny i bezpieczny kocioł to gwarancja komfortowego ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia nagłych awarii czy niedziałającego ogrzewania pozwala uniknąć stresu i dyskomfortu dla mieszkańców.

 

Jakie działania podjąć przed sezonem grzewczym? 

Przed nadejściem chłodniejszych dni i rozpoczęciem sezonu grzewczego istotne jest podjęcie szeregu przygotowań w celu zapewnienia sprawnej, bezpiecznej i efektywnej pracy instalacji grzewczej. Dbałość o kondycję kotła oraz przeprowadzenie niezbędnych działań konserwacyjnych nie tylko wpłynie pozytywnie na komfort cieplny w naszych domach, ale także przyczyni się do ograniczenia kosztów eksploatacyjnych. Niżej wymieniamy działania, które pomogą w zachowaniu sprawności instalacji grzewczej. 
 

Kiedy przeprowadzić przegląd instalacji grzewczej?

Najlepszym momentem na przeprowadzenie przeglądu kotła grzewczego jest jesień, idealnie kilka tygodni przed planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego. Wiele osób decyduje się na termin między wrześniem a październikiem

Przegląd kotła jesienią pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów lub uszkodzeń, które mogłyby zakłócić pracę kotła w okresie zimowym. Daje to odpowiednio dużo czasu na naprawy i zapobieganie awariom, zanim będą one wymagały pilnego działania. 

Przegląd kotła przed sezonem grzewczym pozwala na usunięcie osadów, zabrudzeń i ewentualnych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na wydajność energetyczną urządzenia. Dzięki temu kocioł będzie łatwiej osiągać zamierzone temperatury przy mniejszym zużyciu paliwa. Regularny przegląd w okresie jesieni daje pewność, że wszystkie elementy kotła są sprawne i bezpieczne. To szczególnie istotne w kontekście emisji szkodliwych gazów czy zagrożeń związanych z ewentualnym wyciekiem gazu. 

Czasami podczas przeglądu okazuje się, że konieczne mogą być naprawy lub zamówienie części zamiennych. Jeśli przegląd jest przeprowadzony jesienią, daje to wystarczająco dużo czasu na dokonanie napraw i zamówienie potrzebnych elementów przed nadejściem zimy.
 

Czyszczenie i konserwacja kotła

Czyszczenie i konserwacja kotła to kluczowe elementy przeglądu, które mają na celu zapewnienie optymalnej wydajności, bezpieczeństwa i żywotności urządzenia. Zaleca się przeprowadzenie przeglądu technicznego kotła przez wykwalifikowanego serwisanta lub specjalistę przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. W ramach przeglądu serwisant oceni stan kotła, dokona ewentualnych napraw czy wymiany uszkodzonych elementów oraz przeprowadzi konserwację.

Poniżej przedstawiamy ogólne czynności, które najczęściej obejmuje przegląd kotła:

 • czyszczenie i sprawdzenie paleniska - usunięcie nagromadzonych popiołów, sadzy czy resztek produktów spalania z komory spalania. To pozwala na poprawę wydajności spalania oraz uniknięcie potencjalnych zagrożeń związanych z gromadzeniem się osadów.

 • sprawdzenie i regulacja palnika - serwisant dokładnie sprawdza i reguluje palnik w celu zapewnienia optymalnego spalania paliwa. Jeśli to konieczne, może dokonać czyszczenia dysz i innych elementów palnika.

 • kontrola wymiennika ciepła - wymiennik ciepła lub płaszcz wodny jest kluczowym elementem kotła. Serwisant sprawdza stan wymiennika, ocenia ewentualne uszkodzenia, korozję czy wycieki, co pozwala uniknąć utraty wydajności oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa.

 • sprawdzenie elementów elektrycznych - obejmuje sprawdzenie i przetestowanie działania przekaźników, termostatów, regulatorów i innych elementów elektrycznych w układzie kotła.

 • czyszczenie i regulacja zaworów bezpieczeństwa - zawory bezpieczeństwa są istotne dla zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w instalacji i uniknięcia ewentualnych awarii. Serwisant sprawdza ich działanie i ewentualnie je reguluje.

 • sprawdzenie systemu odprowadzania spalin - serwisant kontroluje, czy system odprowadzania spalin działa prawidłowo i czy nie ma wycieków, które mogłyby wpływać na emisję szkodliwych gazów lub stan techniczny kotła.

 • ocena ogólnego stanu technicznego - serwisant może dokładnie ocenić stan techniczny kotła, identyfikując ewentualne uszkodzenia, które wymagają naprawy lub wymiany.

 • czyszczenie i konserwacja elementów zbiornika paliwa - jeśli kocioł jest zasilany paliwem stałym (np. pelletami, węglem), serwisant może sprawdzić stan zbiornika i dokonać czyszczenia oraz konserwacji elementów związanych z magazynowaniem paliwa.

 

Czy przegląd kotła jest objęty przepisami?

W Polsce istnieją przepisy regulujące przeglądy kotłów grzewczych. Zgodnie z przepisami, kotły grzewcze, zarówno te na paliwo stałe, jak i gazowe czy olejowe, podlegają okresowym przeglądom technicznym. Przeglądy kotłów są regulowane w dwóch częściach, tj.: przeglądy okresowe i przeglądy podstawowe.

Przeglądy okresowe - kotły grzewcze podlegają przeglądom okresowym, które obejmują kontrolę techniczną stanu technicznego kotła, sprawności i bezpieczeństwa jego działania. Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku dla kotłów na paliwo stałe i co dwa lata dla kotłów gazowych oraz olejowych. Dokładne terminy przeglądów mogą się różnić w zależności od rodzaju kotła i paliwa.

Przeglądy podstawowe - są przeprowadzane przed oddaniem kotła do użytkowania lub po dłuższym okresie nieużytkowania. Mają one na celu sprawdzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa kotła przed jego eksploatacją lub po przerwie w eksploatacji.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeglądów kotłów grzewczych może prowadzić do nie tylko utraty gwarancji producenta, ale także może stwarzać zagrożenia dla użytkowników.
 

Przegląd wentylacji

Przegląd przewodów kominowych i systemu wentylacji przed rozpoczęciem sezonu grzewczego to również istotny krok. Odpowiednia wentylacja i sprawny komin są kluczowe dla efektywnego spalania, usuwania szkodliwych gazów oraz utrzymania zdrowego środowiska wewnątrz budynku. 

Sprawny komin to gwarancja prawidłowego odprowadzania spalin, co jest istotne dla bezpiecznego spalania paliwa w kotłach czy piecach. Nieprawidłowy lub zanieczyszczony komin może prowadzić do zatrzymywania się spalin i ryzyka zatrucia tlenkiem węgla. W trakcie przeglądu usuwa się nagromadzone osady, sadzę czy inne zanieczyszczenia w przewodzie kominowym. Osady te mogą ograniczać przepływ spalin, co wpływa na efektywność pracy kotła oraz może prowadzić do pożarów lub awarii.

Serwisant ocenia stan techniczny przewodu kominowego, sprawdza czy nie ma uszkodzeń czy pęknięć, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo lub działanie instalacji. Czyszczenie przewodu kominowego zmniejsza ryzyko pożaru, zwłaszcza w przypadku osadów i sadzy, które mogą stanowić potencjalne źródło zapłonu.

Właściwa wentylacja jest niezbędna dla dostarczenia świeżego powietrza do pomieszczeń oraz usuwania zużytego powietrza i zanieczyszczeń. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić, czy system wentylacyjny działa prawidłowo i zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli w systemie wentylacji są używane filtry, warto je wymienić lub oczyścić. Czyste filtry zapewniają skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń z powietrza i poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Jeśli wentylacja wykorzystuje elementy mechaniczne, takie jak wentylatory czy rekuperatory, warto sprawdzić ich działanie i ewentualnie oczyścić lub dostosować ustawienia. Poprawna wentylacja pomaga uniknąć problemów z wilgocią i pleśnią, które mogą być szczególnie problematyczne w okresie zimowym, kiedy okna są zazwyczaj zamknięte.
 

Czyszczenie i odpowietrzenie grzejników

Czyszczenie i odpowietrzanie grzejników stanowi kluczowy etap w procesie przygotowania instalacji grzewczej na nadchodzący sezon. Regularne czyszczenie powierzchni zewnętrznej grzejników nie tylko poprawia estetykę, ale także umożliwia skuteczniejszą wymianę ciepła z otoczeniem, co przekłada się na lepszą wydajność systemu. Usunięcie nagromadzonego kurzu i brudu z grzejników przyczynia się do równomiernego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniach.

Czyszczenie i konserwacja grzejników

Czyste grzejniki są bardziej wydajne w przekazywaniu ciepła do pomieszczeń. Nagromadzone kurz, brud czy osady mogą utrudniać przepływ powietrza i ograniczać działanie grzejników. Czyste grzejniki przyczyniają się do lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach, ponieważ nie unoszą się wówczas z nich zanieczyszczenia czy kurz. Zanieczyszczenia na grzejnikach mogą przyczyniać się do powstania korozji, co wpływa na żywotność urządzeń. Regularne czyszczenie pomaga w utrzymaniu trwałości grzejników.

Czyszczenie grzejników można rozpocząć od odkręcenia osłon i pokryw grzejników. Następnie można usunąć kurz, brud i zanieczyszczenia za pomocą miękkiej szczotki, odkurzacza lub wilgotnej ściereczki. Warto także sprawdzić, czy nie ma przecieków ani korozji na grzejnikach. Jeśli korzystasz z grzejników płytowych lub konwektorów, warto sprawdzić, czy lamelki są czyste i swobodnie przepuszczają powietrze.
 

Odpowietrzanie instalacji grzewczej

Powietrze zgromadzone w instalacji grzewczej może utrudniać przepływ wody grzewczej i skutkować nierównomiernym ogrzewaniem pomieszczeń. Nagromadzone powietrze może przyczynić się do korozji elementów instalacji grzewczej. Poprawne odpowietrzenie ogranicza ryzyko uszkodzeń. Odpowietrzona instalacja grzewcza działa bardziej efektywnie, co przekłada się na niższe zużycie energii.

Odpowietrzanie polega na usuwaniu powietrza z instalacji grzewczej. W tym celu można wykorzystać specjalne odpowietrzniki na grzejnikach lub zaworach odpowietrzających na instalacji. Lekko odkręć odpowietrznik, aż usłyszysz szum uciekającego powietrza. Kiedy zacznie płynąć woda, zaciśnij odpowietrznik. Należy to zrobić dla każdego grzejnika w instalacji. 

Aby dowiedzieć się jak poprawnie odpowietrzyć grzejniki i wybrać rodzaj odpowietrzników przeczytaj ten artykuł.
 

Czyszczenie grzejników zaleca się przeprowadzać przynajmniej raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Odpowietrzanie instalacji grzewczej powinno być częścią rutynowych prac konserwacyjnych i może być potrzebne po naprawach, uzupełnieniu wody w instalacji lub w przypadku występowania problemów z nierównomiernym ogrzewaniem.

 

Sprawdzenie urządzeń dodatkowych

Przeprowadzenie szczegółowych testów urządzeń i sterowników pozwoli upewnić się, że instalacja grzewcza pracuje zgodnie z oczekiwaniami, jest wydajna i bezpieczna. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto przetestować działanie wszystkich urządzeń dodatkowych, takich jak pompy obiegowe, mieszacze temperatury, sterowniki czy inne komponenty związane z kontrolą i regulacją systemu grzewczego.

 1. Pompy obiegowe - upewnij się, że pompy obiegowe pracują płynnie i cicho. Testując je, sprawdź, czy woda poprawnie krąży po całej instalacji grzewczej.

 2. Termostaty - skontroluj działanie termostatów, zwłaszcza tych, które sterują pracą poszczególnych grzejników lub stref ogrzewanych. Upewnij się, że termostaty reagują na zmiany temperatury i wyłączają się lub włączają się zgodnie z oczekiwaniami.

 3. Sterowniki - jeśli instalacja jest wyposażona w sterowniki, sprawdź, czy działają poprawnie i czy można nimi wygodnie zarządzać parametrami systemu grzewczego. Jeśli są dostępne opcje programowania czy regulacji, zadbaj o dostosowanie ich do aktualnych potrzeb i preferencji.

 4. Programowalne termostaty - jeśli posiadasz programowalne termostaty, przetestuj ich funkcje programowania, zaplanuj odpowiednie godziny pracy ogrzewania i schładzania w zależności od harmonogramu użytkowania budynku. Wykorzystaj możliwości automatycznego obniżania temperatury podczas nieobecności domowników, co może przyczynić się do oszczędności energii.