Kategoria: Kotły gazowe

22/10/15 01:46

Dyrektywa ErP dotycząca ekoprojektu ustala minimalne poziomy sprawności energetycznej oraz maksymalne poziomy emisji zanieczyszczeń i hałasu. Obejmuje ona kotły o mocy poniżej 70 kW, generatory o mocy poniżej 400 kW oraz podgrzewacze wody i zasobniki buforowe o pojemności do 2000 litrów. ...

08/09/15 13:44

Alarm dla przyrody Jednym z najbardziej istotnych czynników, dla których ludzie postanowili zrezygnować z tradycyjnych i jednocześnie tanich systemów ogrzewania jest właśnie przyroda. Jeszcze w latach 80-tych mówiło się głośno o tym, że wpływ człowieka na przyrodę jes...

17/06/15 17:04

Biorąc pod uwagę takie elementy jak nowoczesne kotły kondensacyjne, wszelkiego rodzaju elementy wspomagające proces ogrzewania czy też spalania paliwa, to technika grzewcza w ciągu ostatnich 10-15 lat zrobiła krok milowy. Jednak pamiętajmy, iż dodatkowym czynnikiem jest również pozyskiwani...

22/05/15 11:46

Kotły gazowe tradycyjne i kondensacyjne Kotły gazowe dzielą się na tradycyjne i kondensacyjne. Pierwszy typ kotłów opiera się najczęściej na otwartym palenisku, rzadziej na palenisku zamkniętym. Cały proces spalania gazu odbywa się przy pomocy tlenu oraz paliwa. Taki kocioł może w zależ...

28/04/15 17:48

Zamknięta komora spalania – niższe koszty instalacji kominowej Kocioł kondensacyjny charakteryzuje się zamkniętą komorą spalania. Oznacza to, że powietrze niezbędne do spalania gazu pobierane jest nie z wnętrza budynku lecz poprzez przewód kominowy, który doprowadza powietrze...

28/04/15 17:41

Budowa instalacji z zasobnikiem Instalacja z zasobnikiem czyli z bojlerem z wężownicą lub też płaszczem wodnym jest stosunkowo skomplikowana. Zimna woda trafiająca do zbiornika musi być zabezpieczona przez zawór bezpieczeństwa. W środku zbiornika znajduje się wężownica lub też zbiornik ot...

24/04/15 13:11

Kotły gazowe wiszące i stojące Pierwszy etap podziału kotłów gazowych odbywa się w zakresie kotłów gazowych wiszących oraz stojących. Niemalże wszystkie kotły gazowe kondensacyjne są kotłami wiszącymi, które posiadają niewielkie rozmiary oraz są łatwe w montażu. Dodatkowo ma...

20/03/15 10:29

Biorąc pod uwagę koszty takiego kotła, które są wyższe od kotła tradycyjnego, owszem, inwestycja ta jest bardzo opłacalna. Jednak, aby faktycznie opłaciło się inwestowanie w kocioł kondensacyjny, istnieje konieczność przerobienia całej instalacji grzewczej. Bez właściwej instalacji, grzejn...

12/03/15 12:01

Technologia kondensacyjna w dużym skrócie oraz uproszczeniu opiera się o odzyskiwanie dodatkowego ciepła, które wcześniej wydalane było razem ze spalinami. Ciepło to powraca do obiegu instalacyjnego, przez co piec jest skuteczniejszy nawet o 30% od tradycyjnego. Dodatkowo, w przypad...

02/03/15 16:31

Chcąc ogrzać budynek o określonej powierzchni, konieczne jest dopasowanie kotła o danej mocy podawanej w kilowatach. Nawet przez zastosowanie dodatkowych elementów takich jak pompy, urządzenia do wspomagania procesu spalania czy też systemy do odzyskiwania ciepła wydalanego ze spalinami, n...

02/03/15 16:26

Aby zminimalizować koszty związane z ogrzewaniem, jednocześnie nie powodując znaczącego wychłodzenia budynku podczas zimniejszego okresu, warto zastanowić się nad modernizacją instalacji grzewczej oraz kotła grzewczego. Producenci kotłów cały czas rozwijają swoje produkty, tak, aby były ba...

06/02/15 10:35

W instalacjach centralnego ogrzewania, zarówno wykorzystujących gaz jak i węgiel zawsze istniał problem właściwego obiegu wody. Grawitacyjny obieg wody był bowiem mało efektywny, powodował duże straty, konieczność utrzymywania bardzo wysokiej temperatury pieca, przy stosunkowo niskiej temp...

06/01/15 16:40

W pomieszczeniu powinny zostać zamontowane kratki, co najmniej dwie, w celu uzyskania efektu nawiewu i wywiewu. Kratki będą swobodnie doprowadzały powietrze do pomieszczenia oraz w tak samo swobodny sposób zapewniały jego odprowadzanie. Najlepszym sposobem zainstalowanie odpowiedniej wenty...

12/11/14 16:04

Kotły jednofunkcyjne stosowane są najczęściej w budynkach gdzie zastosowanie będzie miała cyrkulacja użytkowej wody, ponieważ to właśnie te kotły współpracują z podgrzewaczami pojemnościowymi (CWU). Kocioł jednofunkcyjny spełnia każde praktycznie wymagania w zakresie komfortu użytkowej wod...

12/11/14 16:00

Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom istnieje coraz większa możliwość dopasowania kotła do budynku, w którym ma zostać zainstalowany. Współcześnie stosowane kotły kondensacyjne sprawnie pracują podgrzewając ciepłą wodę użytkową. Zaopatrzone w nowoczesne warstwowe zasobniki wody, gdzi...

08/12/13 14:01

Ważnym aspektem przy doborze źródła energii jest jego moc, która musi pokryć zapotrzebowanie cieplne każdego domu. Często niezależnie od rodzaju budynku o zapotrzebowaniu na moc, poza komfortem cieplnym, decyduje konieczność zaspokojenia komfortu ciepłej wody użytkowej i jest ona z ...

08/12/13 13:19

Jednoznacznie można odpowiedzieć, że TAK. Kotły gazowe, są tak skonstruowane, że mają one możliwość dostosowania mocy centralnego ogrzewania do faktycznego zapotrzebowania. Ma to miejsce dzięki zastosowaniu w kotłach gazowych modulowanego palnika, sprawia on, że kocioł gazowy nie pracuje swoją mo...

08/12/13 12:41

Poziom ten jest zależny od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, a więc temperatury jaka panuje na zewnątrz. Czyli im wyższa temperatura na zewnątrz budynku tym temperatura centralnego ogrzewania (grzejników lub podłogówki) jest niższa. Regulator pogodowy za pomocą ustawień krzyw...

14/09/13 20:53

"Zamknięte wpuszczone do mieszkań" - taką dewizą charakteryzują się kotły z zamkniętą komorą spalania. Musi być jednak spełniony warunek, że będą one podłączone do koncentrycznych przewodów spalania. Są to dwa współosowe przewody, w których zewnętrznym powietrze doprowadzane ...

14/09/13 19:50

Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniajacych przede wszystkim warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji, odprowadzenia spalin a także dopływu powietrza do spalania. W warunkach technicznych z 2002 roku kotły gazowe podzielono na urządzenia typu B - ...

14/09/13 19:20

W przypadku gdy zdecydujemy się na kocioł kondensacyjny gazowy ponosimy mniejsze nakłądy inwestycyjne, lecz za wytwarzaną energię będziemy płacić według cen operatora, oczywiście zakładając, że w miejscu gdzie jest nasza inwestycja dostępny jest gaz. Natomiast gdy zdecydujemy się na pompę ciepła...

14/09/13 18:46

Ograniczenia w komforcie ciepłej wody użytkowej, związane jest również z zakresem mocy kotła. Ponieważ maksymalan moc kotła ograniczna możliwości produkcji i zabezpieczenia komfortu wody przy dużych poborach, a minimalna moc ogranicza możliwość utrzymania niskich temperatur wody przy niewi...

06/08/13 15:08

W zależności od tego, jakiej wielkości mamy zasobnik (wymiennik) np. 80, 100, 120, czy 150 L, możemy w nim zgromadzić taką ilość ciepłej wody, która zapewni nam odpowiedni komfort i nie spowoduje sytuacji braku ciepłej wody użytkowej. Dlatego objętość zasobnika powinna byc odpowiednio dobr...

06/08/13 14:00

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralanego ogrzewania występuje w sposób ciągły, natomiast zapotrzebowanie nan ciepłą wodę użytkową występuję w sposób chwilowy - przy poborze. Wymienione okoliczności tworzą sprzeczne założenia w zakresie doboru mocy kotłów dla potrzeb c....

06/08/13 13:16

Dlatego aby zapobiec tej dyskomfortowej sytuacji, w instalacjach c.w.u z zasobnikami, można doprowadzić kolejną rurę - cyrkulacyjną, dzięki której pod wpływem działania pompy cyrkulacyjnej, mamy komfort ciepłej wody użytkowej, ponieważ krąży ona przez cały czas w instalacji. Takiego zastos...

23/07/13 19:40

Dlatego pamiętajmy, aby przy instalacji być przygotowanym do rozmowy z serwisantem. Należy przeanalizować wcześniej wszystkie nasze potrzeby, oraz należy zastanowić się jak będzie wyglądało nasze zapotrzebowanie na ciepło - czyli nasz harmonogram tygodniowy. Kiedy jesteśmy w domu, a kiedy wychodz...

21/07/13 12:58

Podsumowując - najprostrzym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury, do jakiej mają być ogrzane dane pomieszczenia. Należy pamiętać, że obniżenie o 1°C temperatury w danym budynku to oszczędność około 4-7 % paliwa. Termoizolacja budynku, ograniczenie żądanej temperatury pomieszczeń i c.w.u. p...