04/10/22
Kotłownia w domu - co powinno się w niej znaleźć?

Kotłownia w domu - dlaczego powinna znaleźć się w każdym domu?

Zdecydowanie warto rozważyć wydzielenie miejsca w domu przeznaczonego na kotłownię. Jakie argumenty za tym przemawiają?

 • Dodatkowa przestrzeń do przechowywania -  pokój z kotłem centralnego ogrzewania można potraktować także jako przestrzeń do przechowywania rzeczy codziennego użytku np. takie jak chemia domowa, suszarka na pranie, deska do prasowania, mop, odkurzacz, pralka itd. Bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest połączenie kotłowni z pomieszczeniem gospodarczym.
 • Możliwość swobodnej zmiany źródła ogrzewania - jeśli dotychczas do ogrzewania domu wykorzystywany był np. system oparty na pompie ciepła, która umieszczona była w dedykowanej kotłowni, nie będzie problemu z ewentualnym przejściem na inne źródło ciepła np. gazowe, węglowe, czy kocioł zasilany pelletem. Dobudowa pomieszczenia jest znacznie trudniejsza, niż uwzględnienie jej już na etapie projektowania rozkładu budynku.

Kotłownia - jak urządzić?

Kotłownia to pomieszczenie, które przeznaczone jest na piec, kanały wentylacyjne, zasobnik ciepłej wody użytkowej, wraz z sąsiadującym z nią miejscem na składowanie opału. Powinna być dobrana pod kątem docelowego sposobu ogrzewania budynku.
Jeśli posiadany kocioł ma moc nie przekraczającą 30 kW, nie ma konieczności wydzielenia miejsca na kotłownię. W tym przypadku kocioł może być zamontowany w łazience, toalecie czy w piwnicy. Bez względu na to, czy jest potrzeba przygotowania osobnego pomieszczenia czy też nie, należy pamiętać, że kocioł nie może znaleźć się w miejscu stałego przebywania ludzi (np. w salonie, kuchni czy sypialni).

W sytuacji posiadania kotła o mocy 30-60 kW trzeba zapewnić mu wydzieloną kotłownię, która może znajdować się w pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym, czasem nawet istnieje potrzeba umieszczenia go w odrębnym budynku, znajdującym się poza częścią mieszkalną.

Kotłownia powinna posiadać wysokość co najmniej 2,2 m, być wyposażona w drzwi otwierane na zewnątrz o minimalnej szerokości 0,8 m, wykonane z materiału o odporności ogniowej EI30 - tzn. takie, które są w stanie powstrzymać ogień przed przedostaniem się do innego pomieszczenia przez minimum 30 minut. Drzwi pozbawione klamki powinny otwierać się od wewnątrz kotłowni poprzez pchnięcie. Drzwi, które prowadzą z kotłowni do pomieszczenia ze składem paliwa powinny być stalowe lub obite blachą stalową i otwierać się w stronę kotłowni.
Jeżeli wybrany kocioł opalany jest na gaz płynny, wtedy pomieszczenie nie może zostać umiejscowione w podziemiu. Niedopuszczalne jest także posiadanie w takim miejscu studzienek lub zagłębień. Jako zabezpieczenie w razie awarii, na ścianie zewnętrznej na poziomie podłogi powinien znajdować się otwór, przez który gaz będzie się mógł wydostawać na zewnątrz. W odległości 5 m od kotłowni nie mogą znajdować się otwarte przestrzenie prowadzące do pomieszczeń, które usytuowane są pod poziomem gruntu. Jeśli pod kotłownią znajdują się inne pomieszczenia należy pamiętać, aby posadzka i miejsca przejść przewodów były gazoszczelne.

W przypadku kotła na paliwo stałe w podłodze powinien znaleźć się wpust kanalizacyjny. Podłoga wyłożona musi być niepalnym materiałem lub stalową blachą o szerokości co najmniej 0,5 m od krawędzi kotła. Miejsce składowania paliwa najlepiej, żeby znajdowało się w pobliżu, w osobnym pomieszczeniu.

Posiadanie kotłowni olejowej wymaga przestrzegania bardzo surowych przepisów, ponieważ wyciek oleju stwarza duże zagrożenie, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla otoczenia. Jeśli zbiornik na paliwo nie jest większy niż 1 m3 może znajdować się w tym samym miejscu, pod warunkiem zachowania minimum 1 m odstępu oraz oddzielenia zbiornika od kotła ścianką o grubości nie mniejszej niż 12 cm, spełniającą wymogi zawarte w przepisach. Większy pojemnik na olej może być umieszczony przy budynku, nad lub pod ziemią, albo w osobnym pomieszczeniu technicznym. Dodatkowo kotłownia olejowa powinna posiadać:

 • wodoszczelną podłogę
 • wodoszczelny próg drzwiowy o wysokości 4 cm
 • wodoszczelne ściany do wysokości 10 cm
 • wodoszczelne przejścia przewodów przez ściany do wysokości 10 cm i przez posadzkę.
   

Kotłownia CO - schemat

Poniżej umieszczony został poglądowy schemat kotłowni:

 

Jaką wentylację do kotłowni wybrać?

Wentylacja ma za zadanie utrzymywanie w budynku powietrza w takim stanie, aby wilgotność, czystość, temperatura i ruch były zgodne z normami określonymi dla danego pomieszczenia. Do miejsc, które wymagają odmiennego podejścia do kwestii wentylacji zaliczyć można kotłownię, salon z kominkiem oraz garaż.
W odpowiednich przepisach prawnych zostały określone wymagania, które powinny być spełnione w pomieszczeniach z kotłem.
Wentylacja w kotłowni spełnia także następujące zadania:

 • usuwanie szkodliwych gazów wydzielających się w procesie spalania
 • niedopuszczenie do stężenia w powietrzu takiej ilości niebezpiecznych gazów powyżej granicy zapłonu czy też progu wybuchowości
 • zagwarantowanie powietrza odpowiedniej jakości

Sposób wentylacji jest uzależniony od typu posiadanego kotła. W pomieszczeniu gdzie zamontowany jest kocioł na paliwo stałe lub olej opałowy, należy doprowadzić nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów oraz nawiew i wywiew powietrza dla całego systemu wentylacyjnego. Powinno również znaleźć się otwierane okno.
W kotłowni z urządzeniem grzewczym na paliwo stałe należy zamontować nawiew o minimalnej powierzchni 200 cm 2 oraz wentylację wywiewną o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm. Otwór wlotowy trzeba umieścić pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzić ponad dach i zamontować obok komina. Warto pamiętać, że przewód kominowy powinien być wykonany z materiału niepalnego. Przekrój kanału dymowego w kotłowniach na paliwo stałe powinien być równy 20x20 cm, natomiast wysokość musi zapewniać ciąg wymagany przez producenta kotła.
Kotłownia na gaz płynny nie może znajdować się poniżej poziomu terenu. Otwór nawiewny musi być umiejscowiony pod stropem i w przypadku kotła o mocy do 30 kW zajmować powierzchnię minimum 200 cm 2, a przy kotle o mocy od 30-60 kW - 300 cm 2. Aby gaz mógł wydostać się na zewnątrz konieczne jest umieszczenie otworu wywiewnego na poziomie podłogi. Z kotłem o mocy do 30 kW minimalna wielkość wywiewnika to 200 cm 2, a z mocą od 30 do 60 kW 300 cm 2.
Wentylacja w przypadku kotła na olej opałowy powinna spełniać takie wymagania jak w sytuacji kotła gazowego.

Ile kosztuje kotłownia?

Wydatki związane z kompletną instalacją centralnego ogrzewania w kotłowni to spora inwestycja, nad którą warto się dokładnie zastanowić. Należy wziąć pod uwagę, jakość centralnego ogrzewania w dużej mierze odpowiada za późniejsze koszty eksploatacji budynku.
Chcąc oszacować koszty wyposażenia kotłowni trzeba rozważyć wielkość domu. To ważna informacja, która pozwoli na dobór odpowiedniego pieca, a także od niej zależy koszt instalacji rur grzewczych.

Przeciętna cena kotłów na paliwo stałe to 13 tys. złotych, natomiast na gaz około 15,6 tys. złotych. Montaż urządzeń i orurowania to dodatkowy koszt rzędu 2 tys. złotych.