Modernizacja starego kotła węglowego
19/02/20 12:49
Kategorie: Kotły,

Modernizacja kotła – krótkie wskazówki

Każdy kocioł węglowy można wyposażyć w:

  • sterownik kotła, sterujący nadmuchem wewnątrz paleniska,

  • wentylatory, gwarantujące nadmuch,

  • miarkownik, pozwalający sterować przepustem powietrza,

  • pompę obiegową, wyprowadzającą wodę z kotła.

Dodatkowo, kocioł można wyposażyć w zasypnik, który pozwala wprowadzać paliwo, czyli węgiel nie na palenisko lecz stopniowo pod palenisko, co znacząco zmniejsza ilość wydobywających się siarczanów i innych szkodliwych substancji.

 

Modernizacja starego kotła nie tylko zmniejsza ilość substancji szkodliwych wydostających się do atmosfery, ale przede wszystkim poprawia efektywność działania instalacji grzewczej.