25/06/24
Nowe zasady programu Czyste Powietrze - co się zmieniło?

Nowe zasady programu Czyste Powietrze - co się zmieniło?

Zainstalowanie pompy ciepła to ekologiczny i efektywny sposób na ogrzewanie domu.

Program Czyste Powietrze to jedna z inicjatyw rządowych w Polsce, mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację systemów ogrzewania w domach jednorodzinnych. W kwietniu 2024 roku wprowadzono istotne zmiany, które dotyczą wyboru urządzeń grzewczych. Które pompy ciepła są objęte dofinansowaniem? Co to jest lista ZUM? Kogo obejmą nowe zasady programu Czyste Powietrze?

Lista ZUM

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów to spis urządzeń i materiałów budowlanych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie programu jest dostępne dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy modernizują swoje systemy grzewcze. Wykaz listy ZUM obejmuje pompy ciepła, kotły, rekuperatory i materiały izolacyjne kwalifikujące się do dofinansowania.
Rejestracja pomp ciepła to pierwszy krok do ich zatwierdzenia w programie dofinansowań. Proces wpisywania urządzeń na listę ZUM jest ściśle regulowany, aby zapewnić najwyższe standardy. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) przeprowadza weryfikację końcową produktów i sprawuje nadzór nad listą ZUM. Lista ta jest systematycznie aktualizowana o nowe produkty. Od dnia 14.06.2024r. dotacja z rządowego programu na pompę ciepła, kocioł na pellet lub kocioł zagazowujący drewno może zostać udzielona wyłącznie wtedy, kiedy wybrane urządzenie znajduje się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów.
Większość pomp ciepła dostępnych na rynku cechuje się wysoką wydajnością, ale konieczne jest jej dodatkowe potwierdzenie wynikami badań. W ramach listy ZUM znajdują się tylko urządzenia spełniające rygorystyczne wymogi odnośnie efektywności energetycznej. Wprowadzanie na listę ZUM jest ściśle regulowane. Od 14 czerwca na liście ZUM widoczne będą jedynie pompy ciepła o potwierdzonej jakości, które spełniają parametry deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Badania pomp ciepła powinny potwierdzać parametry pracy urządzenia dla klimatu umiarkowanego i są niezbędne, aby uzyskać miejsce na liście zielonych urządzeń w ramach programu Czyste Powietrze.

Pompy ciepła z listy ZUM

Decyzją MKiŚ i NFOŚiGW istnieje możliwość czasowego wprowadzenia pomp ciepła na listę ZUM, którym przyznano europejskie znaki jakości, takie jak: HP Keymark, EHPA-Q, czy Eurovent. Rejestracja pomp ciepła na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów będzie odbywać się na podstawie weryfikacji przyznanych certyfikatów i wyników badań spełniających warunki programu i będzie dostępna tylko w przypadku wniosków złożonych po 14.06.2024r.
Tymczasowa lista pomp obejmuje urządzenia wyróżnione znakiem jakości, które będą tam wpisane tylko do 31.12.2024r. Uszczelnienie listy ZUM ma na celu eliminację produktów niespełniających najnowszych norm ekologicznych. Aby urządzenia pozostały na liście ZUM także po 31 grudnia konieczne jest złożenie wyników badań pomp ciepła przeprowadzonych zgodnie z konkretnymi rozporządzeniami i normami europejskimi w laboratoriach mieszczących się na terenie państw UE lub EFTA. Kontrola zgodności ma zapewnić, że wszystkie urządzenia spełniają najnowsze standardy efektywności.
Na liście ZUM znajdują się renomowane firmy, w tym Beretta, Netsu, Kaisai, Nibe, Ariston i Galmet. Wśród nich znajduje się także polski producent pomp ciepła Kospel, który dostarcza produkty spełniające wysokie standardy ekologiczne i techniczne wymagane przez program Czyste Powietrze. Dodatkowo, pompy ciepła od Viessmann i Stiebel Eltron również spełniają aktualne kryteria do wpisania na listę ZUM, są w trakcie procesu certyfikacji. Obecnie trwa oczekiwanie na ich zatwierdzenie, które pozwoli na dołączenie tych urządzeń do listy ZUM.

Certyfikat HP Keymark

System Keymark to europejski znak jakości, potwierdzający zgodność urządzeń z przyjętymi normami europejskimi. Jest nadawany przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i CENELEC. Certyfikat jest przyznawany urządzeniom, które przejdą przez określone procedury i testy oraz spełnią minimalne wymogi dotyczące najistotniejszych parametrów pracy. Dzięki temu potencjalny nabywca ma pewność najwyższej jakości i efektywności pomp ciepła, kotłów (gazowych, elektrycznych), kolektorów słonecznych, czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dyrektywy ErP regulują efektywność energetyczną urządzeń, w tym także pomp ciepła. Testom poddawane są nie tylko same urządzenia, ale również miejsce ich produkcji. Certyfikat HP Keymark (Heat Pump Keymark), który jest przyznany w jednym państwie jest uznawany we wszystkich państwach objętych tym systemem. Sprawdzaniem urządzeń i certyfikacją zajmują się niezależne instytucje, posiadające akredytację CEN. System Keymark świadczy o tym, że przetestowane produkty są bezpieczne i spełniają wszystkie europejskie standardy. Pompy ciepła spełniające wymagania certyfikatu HP Keymark kwalifikują się do umieszczenia na liście ZUM.

Znak EHPA-Q

Znak jakości EHPA-Q jest potwierdzeniem, że dana pompa ciepła spełnia wymagania stawiane przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Znak ten jest przyznawany pompom ciepła o maksymalnej mocy 100 kW i obowiązuje tylko w tym kraju, w którym został potwierdzony. Dopuszczone pompy ciepła najpierw testowane są zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi przez Europejskie Normy EN14511 (współczynnik efektywności pomp COP), EN 16147 (wydajność ciepłej wody użytkowej), a także EN 12102 (pomiar hałasu).
Nadanie znaku jakości EHPA-Q obliguje producentów pomp ciepła do zapewnienia minimum 2-letniej gwarancji na urządzenia oraz dostępności części zamiennych do konkretnego modelu pompy przez co najmniej 10 lat (od daty zakupu urządzenia). Pompy ciepła przechodzą testy bezpieczeństwa i pracy w skrajnych warunkach. Sprawdzanie urządzeń odbywa się w niezależnych ośrodkach badawczych - certyfikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła i posiadających akredytację zgodną z normą ISO 17025. System certyfikacji EHPA-Q gwarantuje, że wszystkie oznaczone nim pompy ciepła spełniają ustalone kryteria jakościowe.

Certyfikat Eurovent

Certyfikat Eurovent wydawany przez Eurovent Certita Certification dotyczy urządzeń z branży klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Określa on parametry wydajności m. in. pomp ciepła zgodnie z normami europejskimi. Potwierdza również zgodność produktów z międzynarodowymi normami i świadczy o wydajności urządzeń.
Znak Eurovent zapewnia, że parametry techniczne produktu (np. wydajność, moc, głośność i poziom zużycia energii) są zgodne z kartą katalogową. Dzięki temu potencjalny nabywca ma pewność, że wszystkie dane techniczne są aktualne i zostały sprawdzone przez niezależną instytucję. Odpowiednia wydajność urządzeń grzewczych jest niezbędna do maksymalizacji oszczędności energii i wpływa na wartość źródła ciepła.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze realizowany przez polski rząd daje możliwość pozyskania dotacji m. in. na wymianę starego pieca na nowoczesne źródło ciepła. W ramach programu można przeprowadzić audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać kompletną informacje o tym, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać nowe źródło ciepła dla twojego domu, czy uzyskać maksymalną dotację.
Rządowy program Czyste powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wspieranie inwestycji w nowe źródła ciepła oraz modernizację istniejących systemów grzewczych. Dofinansowanie pompy ciepła umożliwia właścicielom domów redukcję kosztów instalacji nowoczesnych systemów grzewczych. Zainstalowanie pompy ciepła wymaga spełnienia technicznych i prawnych wymogów instalacji. Gruntowe pompy ciepła, jako jedne z najbardziej efektywnych rozwiązań, cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wartość źródła ciepła, wykorzystywanego przez te urządzenia, jest kluczowym parametrem, który wpływa na ich dofinansowanie. Producenci i importerzy pomp ciepła zyskali dzięki temu szansę na promowanie urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjent programu Czyste Powietrze może uzyskać dofinansowanie pompy ciepła i przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w swoim domu.
W ramach listy ZUM, proces wpisywania urządzeń spełniających wymagania systemu certyfikacji obejmuje dobrej jakości pompy ciepła. Dopuszczone pompy ciepła są rejestrowane po wykonaniu badań spełniających warunki określone przez unijne normy jakości. Beneficjent programu Czyste Powietrze to osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co się zmieniło w programie Czyste Powietrze?

Aktualna wersja programu Czyste Powietrze, obowiązująca od 22 kwietnia 2024 roku, nakłada na wnioskodawców obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów na pellet i kotłów zgazowujących drewno wyłącznie z tych, które znajdują się na liście ZUM. Jest to sposób na zapewnienie, że wybrane urządzenia rzeczywiście spełniają deklarowane parametry jakościowe i efektywności energetycznej, co przekłada się na bardziej efektywne i oszczędne ogrzewanie domów w Polsce.
Dofinansowanie pompy ciepła zależy od systemu certyfikacji, który potwierdza spełnienie norm ekologicznych. Tymczasowa lista pomp ciepła (obowiązująca od 14.06.2024r. do 31.12.2024r.) umożliwia czasowe klasyfikowanie urządzeń oczekujących na pełną certyfikację i badania.

Nowe przepisy programu Czyste Powietrze przewidują trzy możliwości dla składających wnioski:

  1. Wnioski złożone przed 22 kwietnia 2024 roku – umożliwiają uzyskanie dotacji na urządzenia, które nie są na liście ZUM;

  2. Wnioski złożone po 22 kwietnia 2024 roku z dowodem zakupu urządzenia przed 14 czerwca – również pozwalają na uzyskanie dotacji na urządzenia niefigurujące na liście ZUM;

  3. Wnioski złożone po 22 kwietnia 2024 roku z dowodem zakupu urządzenia po 14 czerwca – dotacja przysługuje tylko na urządzenia wpisane na listę ZUM.

Dla producentów i importerów pomp ciepła uszczelnienie listy ZUM oznacza konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji, w tym raportów z badań przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach akredytowanych w UE lub EFTA.
Dofinansowanie programu jest dostępne dla powietrznych i gruntowych pomp ciepła, które przeszły nadanie znaku jakości. Lista zielonych urządzeń to ważny element programu i gwarantuje, że większość pomp ciepła dostępna na rynku spełnia europejskie znaki jakości. Wprowadzanie na listę ZUM ma objąć także kotły zagazowujące drewno i kotły na pellet, ale w ich przypadku nie są wymagane dodatkowe badania.

Sprawdź szeroki wybór urządzeń spełniających wymagania programu Czyste Powietrze (pompy ciepła, kotły) z naszej oferty!