Pit za 2020 – Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej

28/03/21 00:00

Ulga to zachęta dla podatników do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przypominamy od 2019 roku podatnik może pomniejszyć swój dochód (przychód) do opodatkowania o wydatki termomodernizacyjne.

Ulga dotyczy podatników PIT, którzy opłacają:

• podatek według skali podatkowej

• podatek według 19% stawki podatku

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Odliczenie dotyczy tylko budynków już wybudowanych.

 

Ważne! Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Pamiętaj! Jeżeli poniosłeś wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które są finansowane kredytem bankowym możesz odliczyć całość poniesionych wydatków, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane.