24/10/22
Przewody kominowe - zasady i przepisy

Przewody kominowe - zasady i przepisy

Każdy budynek oddany do użytku powinien zagwarantować komfort eksploatacji. W zależności od rodzaju obiektu budowlanego i jego wyposażenia instalacyjnego różne czynniki będą wpływać na jakość przebywania oraz charakter działalności prowadzonej w jego pomieszczeniach. Jednym z niezwykle znaczących czynników jest zapewnienie właściwego funkcjonowania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz systemu klimatyzacyjnego. Prawidłowy zaprojektowanie oraz użytkowanie przewodów kominowych ma wpływ na właściwą pracę m.in. kuchenek i piecyków gazowych, ogrzewania piecowego czy kotłów centralnego ogrzewania.
Komfortowe warunki korzystania z lokali powinny być zapewnione przez właściwy system wentylacji lub klimatyzacji. Wydawać się może, że zaprojektowanie i budowa tych elementów to tylko czysta formalność. Natomiast regulacje prawne, normy i opracowania inżynierskie w tym zakresie są bardzo rozległe. Ujęte w nich zostały najróżniejsze rozwiązania, które dają niemal nieograniczone możliwości w kształtowaniu wymiany powietrza, regulacji temperatury w budynku oraz odprowadzania produktów spalania.

Przewody kominowe - czym są i do czego służą?

Komin to konstrukcja, która wewnątrz skrywa przewody kominowe. Jest nie jako osłoną, dzięki której nie dochodzi do ich uszkodzenia. Jego rola jest zatem tak samo ważna jak rola samych kanałów. Zadaniem przewodów kominowych jest odprowadzanie dymu, spalin i “zanieczyszczonego” powietrza, czyli produktów spalania paliw ciekłych i gazowych (np. gazu płynnego lub ziemnego, czy oleju opałowego). Dzięki kominom nie stykamy się bezpośrednio z produktami ubocznymi powstającymi np. podczas ogrzewania budynku.
Kanały powinny być odporne na działanie kwasów obecnych w spalinach. W związku z tym do ich produkcji stosuje się odpowiednie materiały i wkłady kwasoodporne, które zapewniają wysoką trwałość i bezpieczeństwo użytkowników. Tak zabezpieczone przewody gwarantują ochronę ścian komina przed sadzą, wysoką temperaturą i negatywnym oddziaływaniem kwasów.

Rodzaje przewodów kominowych - charakterystyka

Podział przewodów kominowych ze względu na rodzaj pełnionej funkcji:

  • wentylacyjne - wyróżniamy nawiewne i wywiewne; ich podstawowym zadaniem jest dostarczanie powietrza potrzebnego do procesu spalania oraz wymiana powietrza, które znajduje się w pomieszczeniu. Zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, wtedy, gdy powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do budynku. Należy pamiętać, aby jego przekrój nie był mniejszy niż 14x14 cm. 
  • spalinowe - służą do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i olejowych. Wymiar przekroju powinien być dostosowany do typu paleniska oraz do przewidywanej mocy.
  • dymowe - odprowadzające pył, dym, sadzę, gazy oraz parę wodną z urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym. Na każde narzędzie grzewcze przypada osobny przewód dymowy. Jego minimalny przekrój wynosi 14x14 cm.

 

Rozróżnienie przewodów kominowych z uwzględnieniem trybu wykonywanej pracy:

  • suchy tryb pracy - komin połączony jest np. z kotłem gazowym centralnego ogrzewania lub kotłem kondensacyjnym, przybliżona temperatura spalin wynosi około 80-160 stopni Celsjusza
  • mokry tryb pracy - kanał przyłączony jest do paleniska zasilanego paliwem stałym, w tym przypadku temperatura produktów spalania przekracza 160 stopni Celsjusza
  • tryb pracy w podciśnieniu - występuje gdy ciśnienie panujące wewnątrz przewodu kominowego jest niższe od atmosferycznego 
  • tryb pracy w nadciśnieniu - ma miejsce gdy ciśnienie wewnątrz komina przewyższa ciśnienie z atmosfery

Podłączenie wentylacji do przewodu kominowego - na czym polega?

Obecnie najczęściej przewody wywiewne wentylacji naturalnej łączy się w grupy. Służy to m.in. wyprowadzeniu na dach jak najmniejszej ilości kominów. Jest to rozwiązanie korzystne z ujęcia technicznego: pokrycie dachowe będzie zawierało mniej otworów, ekonomicznego: każde kolejny komin generuje koszty oraz estetycznego, gdyż dach z mniejszą ilością kominów lepiej się prezentuje.
Grupowanie przewodów wentylacyjnych ma zastosowanie przy kominach ceglanych oraz tych wykonywanych z gotowych prefabrykatów. Zazwyczaj kanały wywiewne podłączane są do przewodów spalinowych czy dymowych, co w wypadku złej wentylacji naturalnej działa nieprawidłowo i produkty spalania są zaciągane do wewnątrz.
Przy łączeniu kanałów wentylacyjnych w pary pojawia się problem, co zrobić, żeby każdy z nich posiadał wylot na dwie strony. Sprawa staje się prostsza, gdy różnica temperatur między powietrzem na zewnątrz i wewnątrz domu jest wystarczająca, a przekrój przewodu ma minimum 160 cm 2. W tej sytuacji odpowiedni ciąg w kanale może zostać zapewniony, dlatego nie ma konieczności zastosowania dwóch kratek wylotowych. Niemniej jednak, siła ciągu będzie właściwa tylko podczas bezwietrznej pogody. Rozwiązaniem, które okaże się skuteczniejsze jest zakończenie przewodów od góry nasadą kominową. Taki sposób ma korzystny wpływ na działanie wentylacji w domu. 

Czyszczenie przewodów kominowych - przepisy i zasady

Czyszczenie przewodów kominowych to obowiązek nałożony przez rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów w tym aspekcie grozi karą w wysokości nawet 500 złotych. Należy pamiętać, że w tym przypadku znacznie gorszą karą może okazać się wystąpienie pożaru lub zatrucia CO, które wywołane będą brakiem prawidłowej konserwacji lub czyszczenia przewodów kominowych. Jakie zatem są zalecenia w tym zakresie?

Na początek warto wspomnieć, że czyszczenie można wykonać bez pomocy fachowców, oznacza to, że nie jest to czynność skomplikowana. Czyszczenie powinno być regularnie przeprowadzane, przynajmniej cztery razy w roku. Z działaniem nie należy zwlekać do momentu, aż ciąg wyraźnie się zmniejszy.
Oczywistym wydaje się, że komin powinien być oczyszczany przed i po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Natomiast zimą i latem także warto przeprowadzić takie działanie. Należy podkreślić jak ważne jest regularne czyszczenie. Nawet podczas prawidłowego korzystania z urządzenia grzewczego nieuniknione jest gromadzenie się sadzy. Jej niewielka ilość jest w stanie wywołać pożar kanału kominowego. 
Oprócz przeprowadzenia czyszczenia komina należy także raz w roku zlecić fachowcom kontrolę przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Przegląd może zostać wykonany tylko i wyłącznie przez kominiarza, który posiada legitymację mistrza kominiarskiego oraz należy do Korporacji Kominiarzy Polskich.
 

Czyszczenie przewodów kominowych - czym się kierować przy wyborze?

Narzędziem za pomocą którego można przeprowadzić czyszczenie jest tzw. szczotka kominiarska. Ważne jest, aby jej kształt był dopasowany do kształtu komina. Jeśli przewód jest prostokątny, narzędzie również powinno takie być. Średnicę lub przekątną szczotki należy wybrać odpowiednio do wymiarów komina.
Kolejnym ważnym aspektem jest materiał, z którego został wykonany przyrząd. Druciane szczotki nadają się do czyszczenia konstrukcji murowanych oraz przewodów, które wykonane są ze stali żaroodpornej. W przypadku komina wytworzonego ze stali kwasoodpornej przydatna okaże się szczotka wykonana z tworzywa sztucznego (np. z nylonowego włosia). Dzięki temu można uniknąć uszkodzenia i zarysowania przewodów.
Oprócz podstawowego narzędzia konieczne będzie przygotowanie stalowej linki o długości kilkunastu metrów oraz tzw. kuli kominiarskiej, czyli obciążnika, który będzie przymocowany do szczotki. W zależności od materiału, z którego wykonany jest przewód kominowy, należy wybrać kulę stalową lub gumową.