09/01/24
Przyszłość ogrzewania gazowego

Przyszłość ogrzewania gazowego

Zważywszy na obecne trendy związane z efektywnością energetyczną, ekologią i oszczędnością wybór odpowiedniego źródła ciepła staje się jeszcze bardziej istotnym aspektem.

Coraz więcej osób zastanawia się, jakie są najlepsze rozwiązania grzewcze, zwłaszcza w kontekście zmieniających się norm i przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Często pojawiające się pytania dotyczą również perspektywy wycofania pieców gazowych oraz wyboru między komorą spalania otwartą a zamkniętą. W artykule tym postaramy się rozwiać wątpliwości, analizując perspektywy branży grzewczej w kontekście zmian regulacyjnych, oraz porównując charakterystyki kotłów gazowych z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Jakie są różnice między tymi dwoma rodzajami komór spalania? Jakie są korzyści i ograniczenia stosowania pieców gazowych, a także pytanie kluczowe – kiedy będą wycofane piece gazowe?

 

Co znaczy otwarta komora spalania

Otwarta komora spalania w kotłach gazowych odnosi się do specyficznego rodzaju konstrukcji, w której proces spalania paliwa gazowego odbywa się w otwartej “przestrzeni” wewnątrz kotła. W tym przypadku nie ma fizycznego ograniczenia dla płomienia, co oznacza, że płomień może być bezpośrednio eksponowany na zewnątrz. Jest to istotna cecha tego typu kotłów, która odróżnia je od kotłów z zamkniętą komorą spalania.

W przypadku otwartej komory spalania, powietrze potrzebne do procesu spalania jest zasysane z otoczenia kotła (pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł), a spaliny są emitowane bezpośrednio do atmosfery. Ten rodzaj konstrukcji jest stosowany głównie w starszych modelach kotłów gazowych. Otwarta komora spalania jest prostsza w budowie i obsłudze, jednak jej efektywność może być niższa niż w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania.

 

Otwarta komora spalania a zamknięta

Otwarta komora spalania i zamknięta komora spalania to dwa podstawowe rodzaje konstrukcji kotłów gazowych, które różnią się głównie sposobem, w jaki odbywa się proces spalania paliwa gazowego. Jakie są główne różnice między nimi?

 1. Budowa komory spalania
  otwarta komora spalania - proces spalania odbywa się w otwartej przestrzeni wewnątrz kotła. Płomień jest bezpośrednio eksponowany na zewnątrz, a powietrze niezbędne do spalania jest zasysane z otoczenia kotła. Spaliny są emitowane bezpośrednio do atmosfery.
  zamknięta komora spalania - w tym przypadku płomień jest izolowany od otoczenia, a powietrze niezbędne do spalania jest dostarczane bezpośrednio do zamkniętej komory. Spaliny są usuwane przez system odprowadzania, najczęściej za pomocą kanałów wentylacyjnych i spalinowych.

 2. Efektywność
  otwarta komora spalania - kotły z otwartą komorą spalania są zazwyczaj prostsze w budowie, ale mogą mieć niższą efektywność energetyczną w porównaniu do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Są bardziej podatne na wpływ warunków atmosferycznych.
  zamknięta komora spalania - kotły z zamkniętą komorą spalania oferują lepszą kontrolę nad procesem spalania, co często przekłada się na wyższą efektywność energetyczną. Są bardziej odporne na wpływ warunków zewnętrznych.

 3. Bezpieczeństwo
  otwarta komora spalania - ze względu na otwartą strukturę, kotły z otwartą komorą spalania mogą być bardziej narażone na ryzyko wypadków związanych z płomieniem, takich jak cofanie płomienia
  zamknięta komora spalania - kotły z zamkniętą komorą spalania zazwyczaj są bardziej bezpieczne, ponieważ płomień jest kontrolowany w izolowanej, zamkniętej przestrzeni.

 

 

Piec z otwartą komorą spalania przepisy

W Polsce, kluczowym dokumentem regulującym kwestie związane z budownictwem, w tym instalacją kotłów grzewczych, jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1332). Przepisy te określają warunki związane z projektowaniem, budową, użytkowaniem oraz konserwacją obiektów budowlanych, w tym instalacji grzewczych.

Aktualne przepisy techniczne dotyczące budynków są określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. poz. 712). W ramach tych przepisów, określane są wymogi dotyczące instalacji grzewczych, w tym kotłów z otwartą komorą spalania.

 

Piec z otwartą komorą spalania wentylacja

Minimalna powierzchnia nawiewu powietrza musi wynosić co najmniej 200 cm², aby zapewnić odpowiednią wentylację dla kotła gazowego z otwartą komorą spalania. Na każdy 1 kW mocy kotła należy zapewnić co najmniej 1,6 m³ powietrza, aby utrzymać prawidłowe warunki spalania. Dla każdego 1 kW mocy kotła, wymagane jest co najmniej 0,5 m³ powietrza dla wentylacji.

Odpowiedni ciąg kominowy jest kluczowy dla optymalnego przepływu powietrza przez komorę paleniskową. To połączenie dostatecznego nawiewu i odpowiedniego ciągu kominowego zapewnia, że spalanie nie jest ani zbyt szybkie, ani zbyt wolne. Dodatkowo zbyt szybkie spalanie może skutkować "stratą kominową", gdzie ciepło ucieka razem ze spalinami przed osiągnięciem wymiennika. Zbyt mały przepływ powietrza może prowadzić do obniżenia jakości mieszanki, powstawania tlenku węgla w spalinach oraz zmniejszenia sprawności kotła.

Wentylacja przy użyciu wentylatorów umieszczonych w kanałach wywiewnych i nawiewnych jest efektywnym rozwiązaniem do kontroli przepływu powietrza w pomieszczeniu. Dzięki możliwości doboru odpowiedniej mocy wentylatorów, zastosowania automatyki do regulacji ich siły oraz precyzyjnego dostosowania ilości powietrza niezbędnej do spalania, ten rodzaj wentylacji staje się optymalnym wyborem dla kotłowni, gdzie zainstalowany jest kocioł z otwartą komorą spalania. To rozwiązanie umożliwia skuteczną kontrolę przepływu powietrza, co jest kluczowe dla efektywnej pracy kotła gazowego.

 

 

Czy można montować kotły z otwartą komorą spalania 

Zgodnie z planowanymi przepisami, od 2027 roku wszystkie nowo budowane obiekty użyteczności publicznej muszą być zeroemisyjne, a od 2030 roku ten wymóg obejmie także wszystkie podlegające modernizacji budynki. W ramach tych regulacji, źródła ciepła zainstalowane w budynkach zeroemisyjnych będą zobowiązane do korzystania wyłącznie z energii odnawialnej. W praktyce oznacza to, że stosowanie paliw pochodzenia kopalnego nie będzie akceptowane, natomiast dopuszczalne będą rozwiązania oparte na przykład na bioLPG.

 

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie na kocioł gazowy

Zgodnie z przepisami dotyczącymi kotłów gazowych z otwartą komorą spalania, istnieją precyzyjne wytyczne dotyczące kilku kluczowych aspektów, mających wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie.

Kotły gazowe o mocy do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone do stałego pobytu ludzi, czyli takich, w których mieszkańcy spędzają mniej niż 4 godziny na dobę. Przykłady to kuchnia, łazienka, garderoba, przedpokój, pralnia lub inne pomieszczenia sanitarne.

Natomiast kotły gazowe o mocy powyżej 30 kW oraz kotły z otwartą komorą spalania powinny być umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu. Jednakże istnieje jedno wyjątkowe przypadki - jeśli kocioł z otwartą komorą spalania jest wyposażony w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, wówczas, bez względu na rodzaj wentylacji, można go montować w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie.

 

Dodatkowo, pomieszczeniu z kotłem z otwartą komorą spalania nie powinny znajdować się agresywne chemikalia, takie jak proszki do prania. Wskazane jest także unikanie obecności pyłów w otoczeniu kotła, które mogą dostawać się do komory paleniskowej, prowadzi do uszkodzeń wymiennika, palnika i układu odprowadzania spalin.

Te środki mają na celu nie tylko zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kotła gazowego, ale także zminimalizowanie ryzyka emisji substancji szkodliwych, utrzymanie wysokiej sprawności energetycznej oraz przedłużenie trwałości urządzenia. Przestrzeganie tych zasad stanowi istotny element odpowiedzialnego użytkowania kotła gazowego z otwartą komorą spalania.

 

Gdzie nie można montować pieca gazowego

Niezależnie od tego, czy chodzi o urządzenia kuchenne czy ściany wykonane z materiałów łatwo nagrzewających się, montaż pieca gazowego jest niedopuszczalny nad urządzeniami przeznaczonymi do gotowania oraz bezpośrednio na ścianach, które charakteryzują się skłonnością do nagrzewania się. W przypadku ścian o tej właściwości konieczne jest zastosowanie izolacji termicznej, aby zapewnić bezpieczne warunki montażu.

 

Jaka powinna być temperatura na piecu gazowym

Właściwa temperatura na piecu gazowym zazwyczaj mieści się w zakresie od 50 do 70 stopni Celsjusza, co może być dostosowywane w zależności od warunków atmosferycznych. Optymalne parametry temperatury dla gazowego kotła kondensacyjnego wahają się szeroko, przeważnie między 30 a 70 stopni Celsjusza. Jednakże, aby osiągnąć najwyższą sprawność, kocioł kondensacyjny zazwyczaj działa najefektywniej przy stosunkowo niskiej temperaturze wody grzewczej, utrzymującej się w przedziale od 30 do 50 stopni Celsjusza.

Warto jednak podkreślić, że wybór optymalnej temperatury na piecu gazowym jest zależny od wielu czynników, takich jak rodzaj instalacji grzewczej, poziom termoizolacji budynku, parametry konkretnego kotła, a także zmienne warunki atmosferyczne. W związku z tym, dobór optymalnych ustawień temperatury powinien być dostosowany do specyfiki danej instalacji oraz jej warunków otoczenia.

 

Co ile lat trzeba wymienić piec gazowy?

Częstotliwość wymiany pieca gazowego może zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj kotła, okres jego użytkowania, kondycja techniczna, a także ewentualne zmiany norm i przepisów dotyczących efektywności energetycznej

Jeśli kotłownia wykorzystuje starszy model kotła gazowego, zazwyczaj zaleca się jego wymianę co 15-20 lat. Starsze piece mogą być mniej efektywne energetycznie i bardziej podatne na awarie. Bieżący postęp technologiczny może wpływać na efektywność nowych modeli kotłów gazowych. Jeśli nowe technologie stają się dostępne i przynoszą znaczące korzyści pod względem efektywności energetycznej, może to skłonić do wcześniejszej wymiany pieca. 

Jeżeli piec gazowy wykazuje problemy techniczne, wymaga częstych napraw, bądź jego sprawność znacznie spada, to może być wskazówką do rozważenia wymiany nawet przed upływem standardowego okresu eksploatacji.

 

Jeżeli twój kocioł ma już więcej niż 15-20 lat, wykazuje nieefektywne działanie, wymaga częstych interwencji naprawczych, bądź nie spełnia oczekiwań dotyczących komfortu cieplnego, może to być sygnał, że nadszedł czas na jego wymianę. Regularna ocena stanu technicznego pieca jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa i komfortu w domu. W przypadku wykrycia problemów, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem czy efektywnością energetyczną, warto rozważyć inwestycję w nowoczesne urządzenie, które nie tylko zminimalizuje koszty eksploatacji, ale także przyczyni się do ochrony środowiska. Warto pamiętać o regularnych przeglądach i konserwacji, aby utrzymać piec w jak najlepszym stanie i uniknąć nagłych awarii.