25/07/23
Rola zewnętrznych czujników temperatury w instalacji grzewczej

Rola zewnętrznych czujników temperatury w instalacji grzewczej

Zewnętrzne czujniki temperatury są niezwykle ważnymi narzędziami w dzisiejszym zautomatyzowanym i inteligentnym świecie. Pełnią kluczową rolę w monitorowaniu i reagowaniu na zmieniające się warunki atmosferyczne na zewnątrz budynków oraz w otoczeniu.
Artykuł skupi się na wyjaśnieniu sposobu działania czujników temperatury, zastosowaniach i korzyściach płynących z zastosowania tych elementów w instalacji grzewczej. Przedstawimy różne rodzaje czujników temperatury i role, jakie odgrywają w inteligentnych systemach domowych. Omówimy także jak te niewielkie urządzenia mogą mieć ogromny wpływ na nasze codzienne życie, wprowadzając wydajność, oszczędności i wygodę do naszych domów i miejsc pracy.

Czym jest i do czego służy czujnik temperatury zewnętrznej?

Czujnik temperatury zewnętrznej, zwany również zewnętrznym czujnikiem temperatury, to urządzenie służące do pomiaru temperatury otoczenia na zewnątrz budynku lub innego obszaru. Jest to małe urządzenie elektroniczne, które jest montowane na zewnątrz budynku w odpowiednim miejscu, aby skutecznie mierzyć temperaturę powietrza na zewnątrz.

Czujnik temperatury zewnętrznej jest najczęściej stosowany w systemach centralnego ogrzewania (C.O.) i systemach wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Jego głównym zadaniem jest dostarczanie dokładnych informacji o temperaturze na zewnątrz do centralnego sterownika lub systemu zarządzania, który może wykorzystać te dane do podejmowania odpowiednich decyzji w związku z regulacją temperatury wewnątrz budynku.

Główne funkcje zewnętrznego czujnika temperatury

Zewnętrzny czujnik temperatury do kotła centralnego ogrzewania (C.O.) pełni ważną rolę w zapewnieniu efektywnego i optymalnego działania kotła. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie temperatury na zewnątrz budynku i dostarczanie tej informacji do kotła lub jego sterownika. Dzięki temu zewnętrzny czujnik temperatury umożliwia inteligentne zarządzanie pracą kotła C.O. w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych na zewnątrz.
 

 

Zastosowanie czujnika temperatury pozwala na:

 • regulację temperatury kotła - na podstawie danych z zewnętrznego czujnika temperatury, sterownik kotła może dostosować swoje działanie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku. W chłodniejsze dni kocioł dostaje polecenie na dostarczanie większej ilości ciepła, a w cieplejsze dni będzie ograniczał produkcję ciepła.

 • optymalizację efektywności energetycznej - zewnętrzny czujnik temperatury umożliwia pracę kotła C.O. w trybie bardziej efektywnym, dzięki dostosowaniu mocy grzewczej do aktualnych warunków zewnętrznych. To pozwala na ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania.

 • ochronę przed przegrzewaniem - zewnętrzny czujnik temperatury do pieca C.O. może zapobiec przegrzewaniu pomieszczeń, szczególnie gdy na zewnątrz jest ciepło. Kocioł dostaje polecenie dostarczania mniejszej ilości ciepła, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania wnętrza.

 • ochronę przed zamarzaniem - w przypadku bardzo niskich temperatur na zewnątrz, zewnętrzny czujnik temperatury do pieca gazowego może przesyłać sygnał do kotła o konieczności zwiększenia mocy grzewczej, aby zapobiec zamarzaniu instalacji C.O.

 • utrzymanie komfortu cieplnego - dzięki precyzyjnej regulacji temperatury na podstawie danych z czujnika, budynek może utrzymywać bardziej stabilne i komfortowe warunki cieplne w różnych warunkach atmosferycznych.
   

Jak działa czujnik temperatury?

Zewnętrzny czujnik temperatury do kotła centralnego ogrzewania (C.O.) jest zazwyczaj termicznym czujnikiem temperatury, który wykorzystuje zmiany oporu elektrycznego materiału w zależności od temperatury otoczenia. Dzięki temu czujnikowi, kocioł może otrzymywać informacje o aktualnej temperaturze na zewnątrz budynku i dostosowywać swoje działanie w celu zapewnienia optymalnej i efektywnej pracy.
 

Oto podstawowy opis działania zewnętrznego czujnika temperatury do kotła C.O.:

 1. Czujnik termiczny - zewnętrzny czujnik temperatury do kotła C.O. wykorzystuje termiczną właściwość materiału, który reaguje na zmiany temperatury otoczenia. 

 2. Pomiar oporu - zewnętrzny czujnik termiczny jest połączony elektrycznie z kotłem C.O. Poprzez zmianę temperatury na zewnątrz, opór w czujniku również się zmienia. Kocioł dostaje sygnał elektryczny reprezentujący opór materiału elektrycznego.

 3. Konwersja sygnału - sygnał elektryczny z czujnika jest przetwarzany w centralnym sterowniku lub układzie zarządzającym kotłem. Sygnał ten jest odpowiednio konwertowany, aby uzyskać rzeczywistą wartość temperatury na zewnątrz.

 4. Regulacja kotła C.O. - na podstawie danych o temperaturze zewnętrznej, centralny sterownik lub układ zarządzający kotłem podejmuje decyzje w zakresie regulacji mocy grzewczej. W chłodniejsze dni, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa kocioł może dostać sygnał, aby wytworzyć większą ilość ciepła. Natomiast w cieplejsze dni, kocioł otrzyma sygnał, aby ograniczyć moc grzewczą w celu zaoszczędzenia energii.

 5. Monitorowanie i kontrola - czujnik temperatury działa ciągle, dostarczając aktualne dane na temat zmian temperatury na zewnątrz. W odpowiedzi na te zmiany, kotłownia jest w stanie dynamicznie dostosowywać pracę kotła, zapewniając efektywność i komfort cieplny w budynku.

Dzięki zewnętrznemu czujnikowi temperatury kotły C.O. mogą pracować bardziej inteligentnie, dostosowując swoje działanie do zmieniających się warunków atmosferycznych. To pozwala na efektywniejsze zużycie paliwa i ograniczenie kosztów ogrzewania, jednocześnie zapewniając komfort mieszkańcom budynku.

 

Rodzaje zewnętrznych czujników temperatury zewnętrznej

Pod względem sposobu komunikacji dzielą się na dwa główne rodzaje: czujniki przewodowe oraz bezprzewodowe. Czujniki przewodowe są tradycyjne, zwykle połączone przewodami z centralną jednostką sterującą, podczas gdy czujniki bezprzewodowe korzystają z różnych protokołów radiowych do przesyłania danych na odległość. 
 

Czujniki przewodowe

Czujniki przewodowe to tradycyjne czujniki temperatury, które są połączone z centralną jednostką lub urządzeniem kontrolującym za pomocą przewodów. W przypadku zewnętrznego czujnika temperatury, przewód jest prowadzony na zewnątrz budynku, gdzie dokonuje się pomiaru temperatury i przesyła go do centralnej jednostki sterującej. Czujniki przewodowe są stosunkowo proste w budowie i instalacji, ponieważ nie wymagają zastosowania skomplikowanych protokołów komunikacyjnych. Są one nadal szeroko używane w wielu tradycyjnych systemach grzewczych, klimatyzacyjnych i automatyce budynkowej.

 

Czujniki bezprzewodowe

Czujniki bezprzewodowe działają na zasadzie transmisji danych bez konieczności stosowania kabli. Są wygodniejsze do instalacji, ponieważ nie wymagają przeprowadzania przewodów przez ściany, co pozwala na elastyczniejsze umieszczenie czujników. Czujniki bezprzewodowe komunikują się z centralną jednostką sterującą lub urządzeniem zarządzającym za pomocą różnych protokołów radiowych. Dzięki temu mogą przekazywać dane o temperaturze na odległość, umożliwiając zdalny monitoring i kontrolę. Czujniki bezprzewodowe są szczególnie popularne w inteligentnych systemach ogrzewania, klimatyzacji, ponieważ umożliwiają łatwe wdrażanie zaawansowanych inteligentnych rozwiązań, które łatwo dostosowują się do zmieniających się warunków atmosferycznych i preferencji użytkowników.
 

Czy warto zamontować zewnętrzny czujnik temperatury?

Zewnętrzne czujniki temperatury są powszechnie stosowane w zaawansowanych systemach grzewczych i pozwalają na bardziej inteligentne zarządzanie zużyciem energii oraz zapewnienie komfortu cieplnego w budynkach. Wprowadzanie danych o temperaturze zewnętrznej pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie ilości ciepła generowanego przez piec, co może przynieść kilka korzyści. 
 

 

Co daje zewnętrzny czujnik temperatury?

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć instalację zewnętrznego czujnika temperatury:

 • lepsze zarządzanie energią - na podstawie danych z czujnika, system HVAC lub C.O. może zoptymalizować swoje działanie, aby zminimalizować zużycie energii i zapewnić efektywne ogrzewanie lub chłodzenie.

 • komfort cieplny - czujnik pozwala na utrzymanie stabilnych warunków temperaturowych we wnętrzu budynku, niezależnie od zmieniających się warunków na zewnątrz.

 • zapobieganie uszkodzeniom - czujnik może również służyć jako narzędzie do ochrony przed ekstremalnymi temperaturami, zapobiegając uszkodzeniom instalacji w przypadku mrozu lub upałów.

 • automatyzacja - dzięki czujnikowi temperatury zewnętrznej systemy HVAC i C.O. mogą działać w sposób bardziej automatyczny, dostosowując swoje działanie do warunków atmosferycznych.

 • efektywniejsze zużycie paliwa - dzięki dostosowywaniu pracy pieca do aktualnej temperatury na zewnątrz można uniknąć nadmiernego zużycia paliwa i ograniczyć straty ciepła.

 • integracja z systemami inteligentnymi - zewnętrzne czujniki temperatury mogą być łatwo zintegrowane z inteligentnymi systemami domowymi, umożliwiając zdalne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją za pomocą smartfona.

 • dłuższa żywotność urządzeń - dostosowanie działania systemu grzewczego lub chłodzącego do aktualnych warunków atmosferycznych może zmniejszyć obciążenie urządzeń, co może przyczynić się do ich dłuższej żywotności.
   

Montaż zewnętrznego czujnika temperatury przynosi wiele korzyści, w tym oszczędności energetyczne, wyższy komfort cieplny oraz lepsze zarządzanie i kontrolę nad systemem grzewczym lub klimatyzacyjnym. Jest to szczególnie istotne w inteligentnych systemach ogrzewania i klimatyzacji, które pozwalają na bardziej precyzyjne i efektywne dostosowanie działania do aktualnych warunków na zewnątrz.
 

Gdzie zamontować zewnętrzny czujnik temperatury?

Zamontowanie zewnętrznego czujnika temperatury powinno być przemyślane i zrealizowane w odpowiedni sposób, aby zapewnić dokładne pomiary temperatury na zewnątrz budynku. Oto kilka wytycznych dotyczących umiejscowienia zewnętrznego czujnika temperatury:

 • oddalenie od źródeł ciepła - należy unikać umieszczania czujnika w miejscach blisko urządzeń generujących ciepło, takich jak klimatyzatory, wentylatory, kominki czy oświetlenie. Ciepło emitowane przez te urządzenia może zakłócać dokładność pomiaru temperatury zewnętrznej.

 • osłona przed promieniami słonecznymi - czujnik nie powinien być bezpośrednio naświetlany przez słońce, ponieważ to może powodować fałszywe odczyty temperatury. Najlepiej umieścić go w miejscu, które jest osłonięte przed promieniami słonecznymi, np. na północnej stronie budynku.

 • ochrona przed opadami - warto upewnić się, że czujnik jest umieszczony w miejscu, które jest chronione przed bezpośrednim deszczem, śniegiem lub innymi opadami atmosferycznymi. Dobre miejsce to np. pod okapem dachu lub pod zadaszeniem.

 • spójność - wybierz miejsce, które jest charakterystyczne dla temperatury na zewnątrz całego budynku, unikaj umieszczania czujnika w nietypowych miejscach, w których panują inne warunki niż wokół większości nieruchomości.

 • wysokość zgodna z normami - czujnik powinien być umieszczony na wysokości zgodnej z przepisami i normami budowlanymi lub zaleceniami producenta, zazwyczaj na wysokości od 1,2 do 2 metrów nad poziomem gruntu.

 • zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi - czujnik powinien być zamontowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami mechanicznymi lub przypadkowym usunięciem.

 • odpowiedni odstęp od ściany - czujnik powinien być zamontowany na wystarczającym odstępie od ściany, aby uniknąć zakłóceń wynikających z promieniowania ciepła wychodzącego z budynku.
   

Zamontowanie zewnętrznego czujnika temperatury zgodnie z powyższymi wytycznymi pozwoli na dokładne pomiary temperatury na zewnątrz budynku, co z kolei umożliwia inteligentne sterowanie systemem grzewczym w celu osiągnięcia optymalnej efektywności i komfortu cieplnego wewnątrz budynku.

 

 

Kiedy warto zdecydować się na czujnik temperatury zewnętrznej?

Zdecydowanie warto rozważyć montaż zewnętrznego czujnika temperatury w różnych sytuacjach. Oto kilka przypadków, kiedy warto zdecydować się na taki czujnik: 

 1. Ogrzewanie centralne - zastosowanie zewnętrznego czujnika temperatury w systemach centralnego ogrzewania pozwala na inteligentne sterowanie kotłem C.O. Na podstawie danych o temperaturze na zewnątrz, sterownik kotła może dostosowywać swoje działanie, aby utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz budynku. 

 2. Ogrzewanie podłogowe - w systemach ogrzewania podłogowego, zewnętrzny czujnik temperatury pozwala na optymalizację temperatury grzewczej w pomieszczeniach. Na podstawie danych z czujnika, system może dostosować temperaturę wody grzewczej, aby zapewnić komfortową temperaturę podłogi i uniknąć przegrzewania pomieszczeń, co może prowadzić do nadmiernego zużycia energii.

 3. Ochrona instalacji przed zamarzaniem - w regionach o niskich temperaturach, zewnętrzny czujnik temperatury jest szczególnie istotny dla ochrony instalacji przed zamarzaniem. Po wykryciu niskich temperatur, system może uruchomić odpowiednie środki ochronne, takie jak ogrzewanie antyzamarzaniowe, aby uniknąć uszkodzeń instalacji.

 

Zewnętrzny czujnik temperatury jest niezwykle przydatnym narzędziem do optymalizacji zarządzania energią, komfortem i efektywnością systemów grzewczych lub chłodzących w budynkach. Aby wybrać odpowiedni czujnik temperatury zewnętrznej przejdź do naszego sklepu internetowego