Standard WT 2021 Co to jest i czego dotyczy ?
20/01/21 00:00
Kategorie: Ciekawostki,
Tagi: Ciekawostki,

WT 21 to normy, które określają wymagania stawiane inwestorom, którzy uzyskają pozwolenie na budowę w 2021 roku

Wymaganie te dedykowane są również  dla inwestorów, którzy rozbudowują i modernizują budynki

Zaleca się przeprowadzać raz na 5 lat nowelizację ze względu na rozwój technologiczny

( ostatnie zmiany zostały wprowadzone w 2017 roku – WT 2017)

WT 21 Najważniejsze zmiany

  • wprowadzenie maksymalnych wartości zużycia energii pierwotnej EP < 70 kWh(m² • rok)

  • wprowadzenie wymogu jednoczesnego spełnienia w nowych budynkach zarówno wymogów izolacyjności jak i zużycia energii pierwotnej

  • obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian do wartości 0,20 W/K

  • obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów do wartości 0,15 W/m²K

  • wyznaczenie maksymalnego współczynnika U dla stolarki na poziomie 0,90 (okna w ścianach) oraz 1,1 (okna połaciowe) i 1,3 (drzwi zewnętrzne)

  • obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla podłóg na gruncie do wartości 0,30 W/m²K

     

Podsumowując im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu, tym łatwiej osiągniemy standard WT 2021