Tag: Systemy grzewcze

19/02/20 12:41

1. Kontrola temperatury Istotne podczas ogrzewania jest kontrolowanie temperatury. Zbyt wysoka temperatura wnętrza, powoduje dyskomfort, tak samo zresztą jak zbyt niska. Jeśli wnętrze zostanie „przegrzane”, wówczas konieczne jest wietrzenie budynku. Stąd też przydatne są czu...

12/08/19 16:12

Niestety, ale największe zanieczyszczenie środowiska następuje na skutek emisji gazów cieplarnianych. My natomiast emitujemy tych gazów najwięcej w procesie ogrzewania. Dlatego systemy grzewcze coraz częściej dostosowywane są do coraz bardziej wymagających norm środowiskowych. ...