WARUNKI TECHNICZNE 2021
20/01/21 00:00
Kategorie: Ciekawostki,

W 2021 r. wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące energooszczędności domów.

od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczyna nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie ze zobowiązaniami nowe budynki mają mieć niskie zużycie energii, czy też być zeroenergetyczne.

Domy i inne budowle będą muszą spełnić bardziej rygorystyczne normy dotyczące energooszczędności.

Spadną dzięki temu koszty ogrzewania, ale zarazem wzrosną koszty budowy domu.

Co ważne, zmiana warunków technicznych obejmuje nie tylko dopiero wznoszone budowle, ale też budynki rozbudowywane czy modernizowane.