06/02/24
Wymienniki multiwalentne ACV Smart Multi-Energy - efektywnie magazynowana energia

Wymienniki multiwalentne ACV Smart Multi-Energy - efektywnie magazynowana energia

W tym artykule przyjrzymy się dwóm popularnym rozwiązaniom: zbiornikom kombinowanym oraz zbiornikom dwupłaszczowym, a także omówimy zaawansowane wymienniki multiwalentne firmy ACV, w tym serię Smart Multi-Energy.

Szczegółowo omówimy, jak działa zbiornik kombinowany, jakie są jego główne zalety, oraz w jakich sytuacjach jest najlepszym wyborem. Przyjrzymy się zbiornikom dwupłaszczowym, które są często stosowane do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Wyjaśnimy, czym dokładnie jest zbiornik dwupłaszczowy, jak działa oraz jakie są jego główne zalety.
Omówimy też, w jaki sposób różni się on od zbiornika kombinowanego i w jakich sytuacjach może być lepszym wyborem. Skupimy się na dylemacie, który często pojawia się przy wyborze systemu magazynowania ciepła: czy lepszy będzie bojler dwupłaszczowy czy z wężownicą? Porównamy te dwa rozwiązania, wskazując ich kluczowe cechy i potencjalne zastosowania.

 

Co to jest zbiornik kombinowany

Zbiornik kombinowany, znany również jako wymiennik multiwalentny, to zaawansowane urządzenie służące do magazynowania energii cieplnej, które znajduje zastosowanie głównie w systemach grzewczych. Jego głównym zadaniem jest efektywne przechowywanie ciepła pochodzącego z różnych źródeł, takich jak kotły na paliwo stałe, pompy ciepła, kolektory słoneczne czy inne systemy grzewcze.
Zbiornik kombinowany jest swego rodzaju połączeniem zbiornika buforowego i zasobnika CWU. Wymiennik multiwalentny jest przeznaczony do gromadzenia zapasu ciepłej wody użytkowej, jak i kumulowania energii i jej rozprowadzania po instalacji grzewczej. 

Zbiorniki kombinowane są cenione za swoją wszechstronność i efektywność, pozwalając na integrację i optymalne wykorzystanie różnych źródeł energii cieplnej, co przekłada się na oszczędności i komfort użytkowania systemów grzewczych.

 

Bufor kombinowany - budowa

Zbiornik kombinowany składa się z kilku komór, każda przeznaczona do magazynowania ciepła z innego źródła. Dzięki temu, możliwe jest optymalne wykorzystanie różnych systemów grzewczych. Komory te są odpowiednio izolowane, aby zminimalizować straty ciepła. Jeden ze zbiorników przeznaczony do podgrzewania wody użytkowej (najczęściej wykonany ze stali nierdzewnej) zanurzony jest w zasobniku, który służy do gromadzenia wody kotłowej. Do produkcji zbiornika zewnętrznego producenci chętnie wykorzystują stal węglową.

Dodatkowo, zbiornik kombinowany wyposażony jest w wymiennik ciepła, który umożliwia przekazanie ciepła z źródła (np. kolektorów słonecznych, kotła gazowego) do medium przechowywanego w zbiorniku (zazwyczaj woda lub medium grzewcze). Wymiennik ciepła może być zintegrowany ze zbiornikiem lub zainstalowany jako osobny moduł.
Skuteczna izolacja termiczna jest kluczowa dla utrzymania wysokiej efektywności wymiennika multiwalentnego. Zapobiega ona niepożądanym stratom ciepła, dzięki czemu energia jest magazynowana na dłużej.


 

 

Jak działa zbiornik kombinowany

Wymiennik multiwalentny często znajduje zastosowanie w przypadku systemów grzewczych wykorzystujących kilka źródeł ciepła. Przykładowe konfiguracje to:

 • kocioł gazowy w połączeniu z kotłem stałopalnym i wymiennik kombinowany wyposażony w grzałkę elektryczną

 • pompa ciepła współpracująca z układem solarnym (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) i zbiornik kombinowany w komplecie z grzałką elektryczną

 • kominek z płaszczem wodnym połączony z dowolnym kotłem (gazowym, stałopalnym, olejowym) i wymiennik multiwalentny 

 

Taki system pozwala na produkcję energii, następnie jej gromadzenie i późniejsze wykorzystanie w odpowiednim momencie. Jak już zostało wspomniane, zbiornik kombinowany integruje różnorodne urządzenia grzewcze, takie jak kotły na paliwo stałe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, czy tradycyjne systemy gazowe lub olejowe, pozwalając na ich współpracę i optymalne wykorzystanie.

Dzięki źródłom ciepła (kocioł, pompa ciepła, fotowoltaika) można wykorzystać ciepło do ogrzania zewnętrznego zbiornika - przeznaczonego na wodę kotłową. Nagrzana woda kotłowa umożliwia podgrzewanie zasobnika z wodą użytkową, który umieszczony jest w górnej części wymiennika multiwalentnego.
W zbiorniku kombinowanym często wykorzystuje się zjawisko warstwowania temperatur. Z racji różnicy temperatury wody (cieplejsza u góry, zimniejsza w dolnej części zbiornika) efektywniej można wykorzystać różne systemy odbioru ciepła. Gdy w systemie grzewczym potrzebne jest ciepło, zbiornik dostarcza ogrzaną wodę do instalacji. Może to dotyczyć zarówno systemu ogrzewania pomieszczeń, jak i dostarczania ciepłej wody użytkowej.
Dzięki specjalnej multiwalentnej konstrukcji podgrzane medium zapewnia komfort dla kąpieli w wannach, czy pod prysznicem. Ponadto, zastosowanie odpowiednich króćców pozwala na zasilanie obiegu grzewczego - dotyczy to zarówno ogrzewania podłogowego, jak i standardowego ogrzewania grzejnikowego.

 

Wymiennik multiwalentny - zalety

Zbiornik kombinowany, dzięki swojej unikalnej konstrukcji i zdolności do integracji różnych źródeł ciepła, oferuje wiele zalet, które czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem w systemach grzewczych. Do najważniejszych zalet wymienników multiwalentnych należą:

 • efektywność energetyczna - zbiorniki kombinowane pozwalają na maksymalne wykorzystanie każdego dostępnego źródła ciepła. Przechowywanie ciepła w wysoce izolowanych warunkach minimalizuje straty ciepła, a możliwość korzystania z najbardziej efektywnego źródła w danym momencie zwiększa ogólną efektywność energetyczną systemu

 • wszechstronność - urządzenie może być podłączone do różnorodnych źródeł ciepła, w tym do kolektorów słonecznych, kotłów na paliwo stałe, pomp ciepła oraz tradycyjnych systemów gazowych czy olejowych. Ta wszechstronność pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych w danym momencie źródeł energii

 • wspomaganie ogrzewania - po podłączeniu kilku źródeł ciepła zbiornik kombinowany przyjmuje rolę sprzęgła hydraulicznego, równoważy układ wodny i tym samym zwiększa sprawność systemu

 • zwiększony komfort użytkowania - systemy z zbiornikiem kombinowanym mogą zapewniać stały dostęp do ciepłej wody użytkowej i ciepła w systemie ogrzewania, co przekłada się na wyższy komfort i niweluje konieczność zastosowania osobnego systemu do podgrzewania wody użytkowej

 • współpraca z odnawialnymi źródłami energii - wyposażenie wymiennika multiwalentnego w grzałkę elektryczną sprawia, że prąd wyprodukowany przez panele fotowoltaiczną może zostać wykorzystany

 

Multiwalentne wymienniki ACV

Wymienniki multiwalentne firmy ACV z serii Smart Multi-Energy to zaawansowane rozwiązania zaprojektowane z myślą o efektywnym i elastycznym zarządzaniu energią cieplną w domach i obiektach użytkowych. Te innowacyjne urządzenia mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła, w tym z kotłami gazowymi, pompami ciepła oraz innymi źródłami energii odnawialnej. Największym powodzeniem cieszą się modele:  ACV Smart E 130l, ACV Smart E 240l, ACV 300 Smart Multi-Energy, a także ACV 400 Smart Multi-Energy.

Wymienniki ACV z serii Smart Multi Energy wyróżniają się wysoką wydajnością w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej, co jest efektem zastosowania innowacyjnej konstrukcji „zbiornik w zbiorniku” z wykonanego ze stali nierdzewnej zewnętrznego zbiornika. Powierzchnia grzewcza tego zbiornika, wynosząca 1,94 m², zapewnia doskonałą wymianę ciepła. Wymienniki Smart Multi Energy oferują elastyczność w zakresie podłączania dodatkowych źródeł energii, takich jak kominek z płaszczem wodnym, kocioł na paliwo stałe czy grzałka elektryczna.

Zewnętrzny zbiornik przeznaczony do wody obiegowej centralnego ogrzewania efektywnie ogrzewa wodę użytkową zawartą w wewnętrznym zbiorniku. Konstrukcja wymiennika pozwala mu na elastyczne reagowanie na zmiany ciśnienia, które zachodzą podczas poboru ciepłej wody. Pofałdowania na powierzchni zwiększają tę elastyczność, jednocześnie zapobiegając osadzaniu się kamienia, co znacząco wydłuża żywotność urządzenia.

ACV zobowiązuje się do utrzymania wysokiej jakości swoich wymienników, oferując 5-letnią gwarancję na serię Smart Multi Energy. Wysoka tolerancja temperaturowa tych wymienników, dochodząca do 90˚C, umożliwia skuteczne wykorzystanie ciepła wytworzonego przez kolektory słoneczne lub kocioł, co jest nieosiągalne dla wymienników emaliowanych bez ryzyka ich uszkodzenia.

 

 

Co to znaczy zbiornik dwupłaszczowy

Zbiornik dwupłaszczowy, znany również jako zbiornik w zbiorniku, to specyficzny rodzaj zbiornika do magazynowania ciepła, który jest często wykorzystywany w systemach grzewczych, szczególnie do przechowywania ciepłej wody użytkowej. Konstrukcja tego rodzaju zbiornika polega na umieszczeniu jednego zbiornika wewnątrz drugiego, tworząc w ten sposób przestrzeń izolacyjną pomiędzy nimi. Zbiornik dwupłaszczowy jest doskonałym rozwiązaniem do przechowywania ciepłej wody użytkowej, oferującym dobrą izolację i efektywność. 

 

Zbiornik dwupłaszczowy a zbiornik kombinowany

Podstawowe różnice między zbiornikiem dwupłaszczowym a wymiennikiem multiwalentnym:

 • zastosowanie - zbiornik kombinowany jest bardziej wszechstronny i może być wykorzystywany do przechowywania ciepła z różnych źródeł oraz do różnych celów, w tym do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zbiornik dwupłaszczowy koncentruje się na przechowywaniu ciepłej wody użytkowej

 • źródła ciepła - zbiornik kombinowany jest zaprojektowany do współpracy z wieloma źródłami ciepła, takimi jak kolektory słoneczne, kotły gazowe, pompy ciepła itd. Zbiornik dwupłaszczowy zazwyczaj korzysta z jednego źródła ciepła

 • konstrukcja i budowa - zbiornik kombinowany składa się z kilku komór, z których każda przeznaczona jest do magazynowania ciepła z innego źródła. Zbiornik dwupłaszczowy ma prostszą konstrukcję „zbiornik w zbiorniku”, gdzie przestrzeń między zbiornikami służy jako wymiennik ciepła.

 

Bojler dwupłaszczowy - na czym polega jego działanie

Wewnętrzny zbiornik zwykle przechowuje ciepłą wodę użytkową, natomiast zewnętrzny służy do jego podgrzewania, wykorzystując do tego wodę kotłową (centralnego ogrzewania). Zbiorniki dwupłaszczowe są przede wszystkim używane do przechowywania ciepłej wody użytkowej, rzadziej do magazynowania ciepła do ogrzewania pomieszczeń.

Zbiornik dwupłaszczowy, znany też jako zbiornik w zbiorniku, działa na zasadzie przekazywania ciepła z zewnętrznego zbiornika do wewnętrznego. Przepływające medium grzewcze (np. woda z systemu grzewczego) oddaje ciepło do wody w zbiorniku wewnętrznym. Medium to przekazuje ciepło do ścian wewnętrznego zbiornika, które następnie ogrzewają wodę użytkową przechowywaną w środku.

Przestrzeń między zbiornikami stanowi także naturalną izolację, dzięki czemu zbiornik dwupłaszczowy jest bardzo efektywny w minimalizowaniu strat ciepła. Zmniejsza to straty ciepła, utrzymując temperaturę wody w wewnętrznym zbiorniku na stałym, wysokim poziomie przez dłuższy czas. Gdy w kranie zostanie otwarta ciepła woda, woda z wewnętrznego zbiornika jest dostarczana do punktu poboru. Ponieważ woda ta była ogrzewana i przechowywana w optymalnych warunkach, użytkownik otrzymuje szybko ciepłą wodę.
Proces ten jest cykliczny – gdy poziom ciepłej wody w zbiorniku wewnętrznym spada (na skutek poboru wody przez użytkownika), zbiornik dwupłaszczowy automatycznie rozpoczyna proces ogrzewania nowej porcji wody, zapewniając ciągłość dostawy ciepłej wody. Zbiornik dwupłaszczowy charakteryzuje się prostotą konstrukcji i skutecznością działania.

 

 

Jaki bojler wybrać dwupłaszczowy czy z wężownicą

Wybór między bojlerem dwupłaszczowym a zasobnikiem z wężownicą zależy od kilku czynników, w tym od dostępnych źródeł ciepła, wymagań dotyczących wydajności. 

 

Zbiornik dwupłaszczowy

 1. Efektywność - bardzo dobrze izolowany, minimalizuje straty ciepła.

 2. Konstrukcja - zbiornik z wodą użytkową zamknięty jest w zbiorniku z wodą kotłową.

 3. Ogrzewanie - ogrzewa wodę za pomocą ciepła przekazywanego z systemu ogrzewania centralnego.

 4. Zastosowanie - idealny, gdy jest już zainstalowany system centralnego ogrzewania, zwłaszcza jeśli jest oparty na paliwach stałych lub gazie.

 

Zasobnik z wężownicą

 1. Efektywność - wysoka efektywność wymiany ciepła, ale możliwe są większe straty ciepła, jeśli izolacja nie jest wystarczająca.

 2. Konstrukcja - zawiera wężownicę, przez którą przepływa gorące medium (np. woda z kotła), ogrzewając wodę w zbiorniku.

 3. Ogrzewanie - bardzo efektywne, szczególnie przy dobrym dopasowaniu mocy źródła ciepła do wężownicy.

 4. Zastosowanie - idealny, gdy istnieje możliwość podłączenia do wysokotemperaturowego źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy lub olejowy.