Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CIEPLO24.PL

§ 1

      Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , za pośrednictwem internetu.
 2. Informacje na temat towarów sklep Cieplo24.pl zamieszcza na stronie http://www.technika-grzewcza-sklep.pl
 3. Sklep obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

§ 2

Oferta

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego Cieplo24.pl  w chwili składania zamówienia.

 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

 4. Opisy produktów mają charakter informacyjny, podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest specyfikacja producenta.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego Cieplo24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 6. Wszysykie wymienione produkty i nazwy, filmy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§ 3

Właściciel sklepu

 1. Właścicielem sklepu internetowego Cieplo24.pl znajdującego się na stronie http://www.technika-grzewcza-sklep.pl  jest Fachowe Doradztwo Ewa Gawlikowska 41-506 Chorzów ul. Niedźwiedziniec 12 F/6  NIP 954-247-97-65 REGON 241904278

§ 4

  Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Cieplo24.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14,00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od godziny 8.00  następnego dnia pracy.
 3. Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej ( e-mail [email protected] ) lub telefonicznie, potwierdzone przez naszego konsultanta i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma
 4. Sklep Cieplo24.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny,  które nie zostało potwierdzone, dokument ProForma generuje się automatycznie i  jest podstawą do regulowania należności.
 5. Dostawa towaru od 1 do 30 dni, w zależności od dostępności w sklepie. Za wyjątkiem zamówień według życzenia klienta. Produkty w sklepie Cieplo24.pl sprzedawane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Większość towaru posiadamy na stanie magazynowym - w celu weryfikacji dostępności prosimy o kontakt telefoniczny: 32 445 7145.
 6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę i prawidłowe potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Cieplo24.pl  do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy, 
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Fachowe Doradztwo Ewa Gawlikowska danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 8. W przypadku większych zamówień sklep Cieplo24.pl zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach o czym klient będzie poinformowany.
 9. W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera. 

 10. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenia przez Kupującego  zawartości wypełnionego przez przedstawiciela Sprzedawcy formularza oraz  potwierdzenia zawartości zamówienia po jego odczytaniu.   
 11.  Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana na podany przez Kupującego adres. 

§ 5

Korygowanie i anulowanie zamówień

 1. Korygowanie zamówień: na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, można dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.

 2. Stan realizacji zamówienia: aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie z handlowcem. Handlowiec udzieli informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

 3. Rezygnacja z zamówienia: jeśli zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane (to znaczy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do nas od naszych dostawców) - można zamówienie anulować drogą emailową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku handlowiec odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn zależnych od sklepu internetowego Cieplo24.pl bądź producenta, kwota która została wpłacona na konto sprzedającego zostanie zwrócona w całości na konto kupującego.

 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznyKupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:

  a)      mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), lub 

  b)      wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, 

  chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 7. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o  skontaktowani się ze sklepem internetowym Cieplo24.pl celem ustalenia szczegółów zwrotu produktu.

§ 6

Realizacja zamówień

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni  po zaksięgowaniu wpłaty na konto, lub płatność pobierana jest przez kuriera, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku braku towaru w magazynie centralnym, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 2. Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej www.technika-grzewcza-sklep.pl, Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia kosztów transportu, przy zamówieniu powyżej dwóch produktów. Należy zazanaczyć podczas składania zamówienia opcję "inne".
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien  sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.
 4. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: 
 • wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,
 • informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,
 • informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności  „Góra dół”,
 • datę i godzinę doręczenia.

      5. Protokół szkody" musi zostać przesłany e-mail na adres [email protected], na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja. Jeżeli przesyłka nie zostanie       sprawdzona w momencie odbioru (przy kurierze) i nie zostanie spisany prokół szkody - reklamacja nie będzie rozpatrzona. Oryginał protokołu szkody musi zostać u odbiorcy przesyłki, a następnie dostarczony do firmy Fachowe Doradztwo Ewa Gawlikowska 41-506 Chorzów ul. Niedźwiedziniec 12 F/6

        6.  Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

 

§ 7

Formy płatności

 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.
 2. Przewiduje się następujące formy płatności:
 • płatność gotówką przy odbiorze
 • płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu, dostawy
 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu, dostawy,

§ 8

Reklamacje i gwarancje

Zalecamy, aby skorzystali Państwo z możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera  - opakowania zewnętrznego jak i stanu wewnętrznego. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń możliwe jest spisanie protokoły szkody. Jeśli kurier nie będzie dysponował odpowiednimi formularzami, można spisać go ręcznie. Kurier ma obowiązek poczekać na wykonanie tych czynności - jest to w cenie przesyłki, za którą Państwo płacą. Protokół szkody może okazać się pomocnym elementem podczas rozpatrywania reklamacji z tytułu uszkodzeń czy zaginięcia paczki podczas transportu. Niedokonanie powyższych czynności nie wpłynie na Państwa ewentualną reklamację.

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy Cieplo24.pl, wysyłając e-mail pod adres [email protected], lub telefonicznie, a następnie na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z pismem określającym charakter niezgodności towaru z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.  
 2. W przypadku uszkodzenia towaru warunki postępowania określa § 6 punkt 3,4,5,6.
 3. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas ralizacji reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym Cieplo24.pl posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 5. Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.
 6. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej www.technika-grzewcza-sklep.pl lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
 7. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.
 8. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

§ 9

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Cieplo24.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep Cieplo24.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. 
 4. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Cieplo24.pl , spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
 5. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 6. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 9.5

§ 10

Postanowienia końcowe

 1.  Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 
 2.  Zawartość Internetowego Sklepu Cieplo24.pl  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu Cieplo24.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Cieplo24.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2012 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.