12/03/23
Co zrobić kiedy grzejnik nie grzeje?

Co zrobić kiedy grzejnik nie grzeje?

Niska temperatura utrzymująca się na zewnątrz powoduje, że nawet po krótkim pobycie poza domem, marzy się o powrocie do ciepłego mieszkania. Jednak, gdy pojawia się problem w postaci zimnego grzejnika przysparza to wielu nieprzyjemności. Co zrobić, kiedy grzejnik nie grzeje? W zależności od przyczyny rozwiązania są różne. Kiedy kaloryfer oddaje ciepło w mniejszym stopniu lub nie oddaje go wcale może być kilka przyczyn takiego stanu. Jakie są najpopularniejsze powody niesprawnego grzejnika?

Prawdopodobne przyczyny niesprawnego grzejnika

Ważne jest, aby prawidłowo zlokalizować przyczynę, aby szybko znaleźć rozwiązanie problemu. Poniżej wymienione zostało kilka najczęstszych powodów, dlaczego kaloryfer nie spełnia swojej funkcji. Czasem najprostsze rozwiązanie jest w stanie rozwiązać problem, ale bywa najmniej oczywiste.

Zbyt niska nastawa wstępna

Nieprawidłowa nastawa wstępna w grzejniku może prowadzić do nieefektywnego działania systemu grzewczego. Nastawa wstępna to ustawienie zaworu termostatycznego na grzejniku, które określa minimalną temperaturę, przy której grzejnik zaczyna działać. Jeśli nastawa jest ustawiona zbyt nisko, grzejnik może nie działać w pełni, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania energii i braku komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

Przyczyny nieprawidłowej nastawy wstępnej mogą być różne, np.:

 • błąd w ustawieniach - podczas montażu lub serwisowania systemu grzewczego może zostać popełniony błąd przy ustawieniu zaworu termostatycznego.

 • zmiana potrzeb użytkowników - zmiana potrzeb użytkowników, takich jak preferencje dotyczące temperatury, może wymagać zmiany nastawy wstępnej.

 • wymiana okien lub drzwi - wymiana okien lub drzwi może wpłynąć na izolację termiczną pomieszczenia i wymagać dostosowania nastawy wstępnej.

Aby zapewnić właściwą nastawę wstępną na grzejniku, należy skorzystać z pomocy specjalisty lub przeprowadzić samodzielnie testy sprawdzające, np. pomiar temperatury w pomieszczeniu i na grzejniku. W przypadku wykrycia nieprawidłowej nastawy wstępnej, należy dokonać odpowiednich ustawień na zaworze termostatycznym lub skontaktować się ze specjalistą.

Niedziałający zawór termostatyczny

Zdarza się, że przyczyną zimnego grzejnika jest niesprawny termostat grzejnikowy. Przed jego wymianą warto ustawić głowicę na najwyższą wartość i odczekać około godziny. Jeśli po tym czasie kaloryfer jest nadal chłodny należy poszukać problemu głębiej. 

Jedną z najczęstszych przyczyn niesprawnego termostatu jest jego nieużywanie przez dłuższy czas. Brak eksploatacji termostatu przez okres wiosenno-letni może spowodować zablokowanie się iglicy zaworu. Ten rodzaj usterki można w łatwy sposób zweryfikować. W tym celu należy odkręcić i zdjąć głowicę. Należy delikatnie pociągnąć za wystającą iglicę, co pozwoli na jej odblokowanie.
Jeśli grzejnik mimo ustawienia na wyższą temperaturę grzania nadal nie zaczął grzać, kolejnym rozwiązaniem jest zdjęcie głowicy termostatycznej. W przypadku kiedy grzejnik zaczyna się nagrzewać oznacza to uszkodzenie lub nieodpowiednio dobrany termostat. Zatem najwyższy czas na jego wymianę. 

Zbyt wolny przepływ wody w instalacji C.O. 

Jeśli system grzewczy wyposażony jest w pompę obiegową, konieczne może okazać się zwiększenie prędkości przepływu wody. Jest to możliwe za sprawą ustawienia wyższego biegu, ponieważ im wyższy bieg, tym szybszy obieg wody. Zazwyczaj taka zmiana jest do wykonania w pompach starego typu, ponieważ nowoczesne modele posiadają automatyczną regulację prędkości.
Z kolei zbyt wolny przepływ wody może być spowodowany zanieczyszczeniem filtra osadnikowego, który znajduje się tuż przed pompą. Innym czynnikiem spowalniającym obieg wody w instalacji C.O. są częściowo otwarte lub całkowicie zamknięte zawory na grzejnikach. Zawory znajdują się na spodzie grzejnika lub na boku, w zależności od modelu. Zawory zawsze powinny być odkręcone do końca. Zablokowane rury (przez różne zanieczyszczenia) także mogą utrudniać przepływ wody w instalacji. 

Zanieczyszczenia znajdujące się w dolnej części grzejnika

Ten rodzaj nieprawidłowości w pracy grzejnika pojawia się w urządzeniach, które mają już kilkanaście lat. W dolnej części grzejnika gromadzą się zabrudzenia, które ograniczają swobodny przepływ wody. Aby oczyścić kaloryfer konieczne jest jego przepłukanie. Najpierw należy zakręcić zawory, spuścić wodę z grzejnika, zdemontować urządzenie i przepłukać pod ciśnieniem. Jeśli dla użytkowników niemożliwe jest wykonanie czyszczenia, można zlecić to zadanie fachowcom, którzy podejmą się odkamieniania instalacji centralnego ogrzewania bez demontażu grzejnika.

Zbyt niskie ciśnienie w instalacji

Za niski poziom ciśnienia wody w sieci, powoduje że do grzejnika dopływa zbyt mała ilość wody lub jej przepływ jest za wolny. W związku z tym grzejnik nie grzeje. Podniesienie ciśnienia w całej instalacji jest możliwe do wykonania w domach wyposażonych w kocioł zasilający sieć centralnego ogrzewania. 

Zapowietrzenie grzejnika lub instalacji grzewczej

Zapowietrzenie grzejnika to sytuacja, w której powietrze gromadzi się wewnątrz orurowania instalacji centralnego ogrzewania, tym samym uniemożliwiając przepływ wody i ogrzewanie pomieszczeń. Może to prowadzić do całkowitego zaprzestania działania grzejnika. Do zapowietrzenia może dojść podczas prac modernizacyjnych przeprowadzanych na istniejącej instalacji. W innym przypadku należy skontaktować się z operatorem.

Objawy zapowietrzenia grzejnika

Do najczęstszych oznak zapowietrzonego grzejnika należą:

 • niedostateczne ogrzewanie - grzejnik pozostaje zimny lub działa tylko częściowo

 • szumy i bulgotanie w rurach - gdy powietrze gromadzi się w rurach może powodować wydobywanie się szumu i dźwięku przepływającej wody z orurowania

 • wyłączanie się grzejnika - grzejnik wyłącza się po krótkim czasie działania

 • wycieki wody - w przypadku zapowietrzenia grzejnika woda może z niego wyciekać przez zawory, uszczelki lub inne miejsca

Dlaczego grzejniki się zapowietrzają?

Oto podstawowe powody zapowietrzenia grzejników:

 • zimno - mimo ustawienia pokrętła termostatu na najwyższą wartość, grzejnik cały czas pozostaje zimny

 • niewłaściwe ciśnienie w instalacji - zbyt niskie ciśnienie może prowadzić do powstawania pęcherzy powietrza kaloryferach

 • usterki w systemie - uszkodzenia w instalacji grzewczej, takie jak pęknięcia i nieszczelności mogą powodować wnikanie powietrza do rur 

 • niewłaściwa eksploatacja - w niektórych przypadkach zapowietrzenie grzejnika może być spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z grzejnika, np. zbyt częste włączanie i wyłączanie grzejnika lub nagłe zmiany temperatury

 • wymiana wody w instalacji - wymiana wody także może powodować nadmierne gromadzenie się pęcherzyków powietrza w instalacji 

 • nieprawidłowe napełnianie układu centralnego ogrzewania - woda, która wypełnia się instalację grzewczą zawiera niewielkie pęcherzyki powietrza, które mogą spowodować niewłaściwą pracę całego układu

Każdy grzejnik wymaga odpowietrzenia raz na jakiś czas. Zdarza się, że zapowietrzenie wynika z zastosowania rur wykonanych z tworzywa sztucznego, ponieważ mają one tendencje do nieszczelności. Tego typu orurowanie nigdy nie jest w stanie zapewnić 100% izolacji od powietrza, przez co występują problemy z kaloryferem.

Aby uniknąć zapowietrzania grzejnika można regularnie sprawdzać poziom ciśnienia w instalacji grzewczej, monitorować jej stan techniczny i stosować się do zaleceń producenta. Jeśli jednak problem zapowietrzenia się pojawi, należy jak najszybciej go usunąć, aby zapobiec późniejszym problemom w systemie grzewczym.

O czym należy pamiętać przy odpowietrzaniu grzejnika?

Odpowietrzanie grzejników jest kluczowe w kwestii ich prawidłowego działania. Podejmując się tego zadania należy pamiętać o kilku ważnych punktach:

 • odpowietrzanie trzeba rozpocząć od grzejnika, który znajduje się najbliżej źródła ciepła, a następnie przejść do kolejnych

 • odpowietrzenie grzejnika jest znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, kiedy obieg wody w instalacji jest zatrzymany. Wyłączenie źródła ciepła (np. kotła) i pompy obiegowej pozwoli na bezproblemowe usunięcie powietrza z systemu grzewczego, wówczas powietrze zgromadzi się w górnej części grzejnika. Jeśli obieg wody nie zostanie zatrzymany, wtedy odpowietrzanie będzie znacznie trudniejsze

 • otwarcie zaworu - należy powoli i ostrożnie otworzyć zawór odpowietrzający, aż zacznie się z niego wydobywać powietrze. Jest to słyszalne jako syczenie

 • zamknięcie zaworu - podczas odpowietrzania z grzejnika może wydobyć się również niewielka ilość wody, dlatego warto mieć pod ręką wiadro lub miskę. Gdy z zaworu przestanie wydobywać się powietrze i zaczyna płynąć woda, to znak, że należy zamknąć zawór

 • po odpowietrzeniu grzejnika warto sprawdzić ciśnienie w instalacji grzewczej, aby upewnić się że jest ono prawidłowe 

Inna sytuacja występuje, gdy grzejnik fabrycznie wyposażony jest w zawór odpowietrzający. W celu pozbycia się powietrza z urządzenia należy użyć specjalnego klucza, który zazwyczaj dołączony jest przez producenta do grzejnika. Warto pamiętać, aby przed przystąpieniem do działania ustawić głowicę termostatu na najniższą wartość, a po zakończonym odpowietrzaniu można przywrócić termostat do poprzedniej pozycji.