Pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dotyczy dziedziny zajmującej się pomiarem zużycia i produkcji energii elektrycznej w systemach energetycznych. Pomiar energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla zarządzania, monitorowania i rozliczania zużycia energii elektrycznej w różnych sektorach, takich jak przemysł, handel detaliczny, usługi publiczne i gospodarstwa domowe.

Liczniki energii nN

Liczniki energii niskiego napięcia są urządzeniami stosowanymi do pomiaru zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, małych firmach i innych miejscach, gdzie używane jest niskie napięcie (zwykle do 1000 V) w sieciach elektrycznych. Są one również znane jako liczniki energii elektrycznej dla użytkowników końcowych.

Oto kilka informacji na temat liczników energii niskiego napięcia:

 • działanie - liczniki energii niskiego napięcia wykorzystują różne metody pomiaru, takie jak indukcja magnetyczna lub pomiary prądu i napięcia, aby obliczać zużycie energii elektrycznej. Zwykle mają wewnętrzne liczniki cyfrowe lub analogowe, które rejestrują ilość zużytej energii w jednostkach, takich jak kilowatogodziny (kWh).

 • instalacja - liczniki energii niskiego napięcia są instalowane w punkcie podłączenia zasilania, najczęściej w skrzynce rozdzielczej wewnątrz budynku. Są one podłączane do głównego obwodu elektrycznego, aby monitorować zużycie energii dla danego użytkownika.

 • odczyt - w tradycyjnych licznikach energii niskiego napięcia odczyt pomiaru odbywa się poprzez bezpośrednie sprawdzenie wskazań na liczniku. W przypadku liczników inteligentnych, dane pomiarowe są zdalnie odczytywane i przesyłane dostawcy energii elektrycznej za pomocą technologii komunikacyjnych, takich jak sieć GSM lub przewodowa sieć zasilania.

 • monitorowanie zużycia - liczniki energii niskiego napięcia pozwalają użytkownikom monitorować swoje zużycie energii elektrycznej. Mogą dostarczać wskazówki dotyczące aktualnego zużycia, wyświetlać historyczne dane zużycia i umożliwiać analizę trendów. To pozwala użytkownikom świadomie zarządzać swoim zużyciem energii i podejmować kroki w kierunku oszczędności.

Liczniki energii niskiego napięcia są istotnym narzędziem w sektorze energetycznym, umożliwiającym dokładne mierzenie i rozliczanie zużycia energii elektrycznej w małej skali.

Listwy pomiarowe

Listwy pomiarowe, zwane również listwami zabezpieczającymi lub listwami zasilającymi, są urządzeniami wyposażonymi w gniazda elektryczne i zabezpieczenia, które umożliwiają podłączenie multiplekserów urządzeń elektronicznych do jednego źródła zasilania oraz chronią te urządzenia przed przepięciami i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Oto kilka kluczowych cech i zastosowań listew pomiarowych:

 • zasilanie multiplekserów - listwy pomiarowe posiadają kilka gniazd elektrycznych, co umożliwia podłączenie wielu urządzeń elektronicznych do jednego źródła zasilania. Mogą być wyposażone w różne rodzaje gniazd, takie jak standardowe gniazda z uziemieniem, gniazda USB, gniazda sieciowe itp., aby umożliwić zasilanie różnorodnych urządzeń.

 • zabezpieczenia przed przepięciami - wiele listew pomiarowych jest wyposażonych w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które chronią podłączone urządzenia przed nagłymi wzrostami napięcia. Te zabezpieczenia mogą wykorzystywać technologię, taką jak ograniczniki przepięć, aby skierować nadmiar energii do uziemienia, zabezpieczając w ten sposób podłączone urządzenia.

 • pomiar zużycia energii - niektóre bardziej zaawansowane listwy pomiarowe posiadają funkcje pomiaru zużycia energii. Mogą być wyposażone w liczniki energii elektrycznej, które monitorują i rejestrują zużycie energii przez podłączone urządzenia. Te dane pomiarowe można wykorzystać do analizy i kontroli zużycia energii przez poszczególne urządzenia.

 • ochrona przed przeciążeniami - listwy pomiarowe mogą być wyposażone w zabezpieczenia przed przeciążeniami elektrycznymi. Gdy przekroczone zostanie dopuszczalne obciążenie listwy (np. w wyniku podłączenia zbyt wielu urządzeń o dużej mocy), zabezpieczenie przeciążeniowe wyłączy zasilanie, chroniąc podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.

 • organizacja kabli - wiele listew pomiarowych ma także funkcje związane z organizacją kabli. Posiadają one specjalne otwory lub paski, które umożliwiają uporządkowane prowadzenie kabli, zapobiegając plątaniu się i tworzeniu nieporządku wokół urządzeń.

Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe, znane również jako transformatory prądowe, to urządzenia stosowane w systemach pomiarowych i ochronnych, które służą do przekształcania wysokiego prądu na proporcjonalny, izolowany galwanicznie niski prąd, który jest odpowiedni do pomiaru lub monitorowania.

Oto kilka kluczowych informacji na temat przekładników prądowych:

 • zasada działania - przekładniki prądowe działają na zasadzie transformacji prądu. Przez przeprowadzenie jednego lub kilku przewodów, którymi płynie prąd do przekładnika, generowany jest magnetyczny strumień pola magnetycznego wokół rdzenia przekładnika. Ten strumień jest następnie przechwytywany przez cewkę wtórną, co indukuje prąd o mniejszej wartości, ale proporcjonalny do prądu pierwotnego.

 • zastosowanie pomiarowe - przekładniki prądowe są szeroko stosowane w systemach pomiarowych, aby monitorować i mierzyć prąd w obwodach wysokonapięciowych lub w obwodach, w których prąd jest zbyt wysoki do bezpośredniego pomiaru. Prąd wtórny generowany przez przekładnik prądowy jest proporcjonalny do prądu pierwotnego, umożliwiając precyzyjne pomiary i analizę.

 • zastosowanie ochronne - przekładniki prądowe są również wykorzystywane w systemach ochronnych, takich jak zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe. Działa to na zasadzie monitorowania prądu w obwodzie i generowania sygnałów alarmowych lub rozłączania zasilania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak przeciążenie lub zwarcie.

 • parametry przekładników prądowych - przekładniki prądowe posiadają różne parametry, takie jak prąd nominalny (największy prąd, który mogą bezpiecznie przetwarzać), stosunek transformacji (proporcja pomiędzy prądem pierwotnym a wtórnym), dokładność pomiaru, częstotliwość pracy i izolacja galwaniczna między obwodami pierwotnym i wtórnym.

 • konstrukcja i typy - przekładniki prądowe są dostępne w różnych konstrukcjach i typach, w tym cylindrycznych, pierścieniowych i przekładników prądowych typu otwartego. Wybór odpowiedniego typu przekładnika prądowego zależy od konkretnej aplikacji i wymagań pomiarowych lub ochronnych.

Urządzenia do pomiaru energii znanych producentów

W ofercie sklepu internetowego Ciepło24.pl znajdą Państwo osprzęt do pomiaru energii elektrycznej, który umożliwia dokładne mierzenie i rozliczanie zużycia energii, monitorowanie, pomiary i ochronę systemów elektrycznych. Przygotowany asortyment pochodzi od uznanych marek, specjalizujących się w dostarczaniu najwyższej jakości produktów: Reds, F&F, Wago.

Zachęcamy do kontaktu i składania swoich zamówień!