Kołnierze ogniowe

Kołnierze ogniowe

Kołnierze ogniowe, znane również jako kołnierze przeciwpożarowe, to specjalne urządzenia stosowane w instalacjach przemysłowych i budynkach w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych przez przepusty instalacyjne, takie jak przewody wentylacyjne, kable, rury itp. Ich głównym celem jest utrzymanie integralności ogniowej w ścianach, sufitach, podłogach i innych konstrukcjach przeciwogniowych.

Kołnierze ogniowe zazwyczaj składają się z dwóch elementów - obudowy i wkładki ogniowej. Obudowa wykonana jest z materiałów ognioodpornych, takich jak stal, stal nierdzewna lub aluminium. Wkładka ogniowa, wykonana z materiałów izolacyjnych ognioodpornych, znajduje się wewnątrz obudowy i pełni funkcję uszczelniającą w przypadku pożaru.

Główną funkcją kołnierzy ogniowych jest zapobieganie przenikaniu ognia i dymu przez otwory instalacyjne. W przypadku pożaru, wkładka ogniowa ekspanduje, tworząc uszczelnienie wokół przewodu, kabla lub rury, ograniczając tym samym rozprzestrzenianie się ognia na inne obszary budynku.

Kołnierze ogniowe są oceniane według swojej klasy ogniowej, która określa ich zdolność do opóźnienia rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Klasy ogniowe są zazwyczaj określane na podstawie przepisów i norm bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w danym kraju.

Kołnierze ogniowe powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych i pożarowych. Konserwacja kołnierzy ogniowych obejmuje regularne sprawdzanie i czyszczenie, a w przypadku uszkodzenia lub zużycia, konieczne może być ich wymiana.

Poradniki zakupowe
Wszystkie

Przewody kominowe- zasady i przepisy

Jakie materiały powinny zostać użyte do budowy przewodu kominowego? Podstawowy warunek to ich niepalność, a poszczególne elementy muszą spełniać wymagania, które zostały określone w tzw. Polskiej Normie....

Czytaj więcej