Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Bio-Hybryda
14/10/20 00:00

Skuteczne, nowoczesne i tanie w eksploatacji rozwiązanie dla gospodarstw domowych.

Oczyszczalnia biologiczna jest zbiornikiem 5-komorowym z napowietrzaniem złoża aktywnego. Dzięki temu oczyszczanie tlenowe i beztlenowe zachodzi w zbiorniku. W tego typu rozwiązaniach oczyszczoną wodę można ponownie wykorzystać np. do podlewania ogrodu. Nie jest konieczne stosowanie drenażu rozsączającego. Oczyszczony ściek możemy również odprowadzić do studni chłonnej lub cieku wodnego.

Zalety Przydomowej Oczyszczalni – Bio DUO-Hybryda:

  • Małe gabaryty - tania i szybka instalacja – mała powierzchnia niezbędna do jej montażu

  • Możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych

  • Niskie koszty eksploatacji

  • Wywóz osadów tylko raz na 12 – 24 miesiące

Wybór oczyszczalni biologicznej wcale nie jest prosty, zależy m.in. od warunków, jakie panują na działce. Warto zasięgnąć porady fachowców przed tak poważnym zakupem.

Koszty związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków można częściowo pokryć z dofinansowania tj. (dofinansowanie z Urzędu Gminy albo WFOŚGW).